Horničtí odboráři schválili rozpočet

Doba čtení:1 m, 24 s

Přeseda SHO Jaromír Pytlík, předseda OS PHGN Jan Sábel a místopředseda svazu a předseda SOO CCG Most Jaromír Franta na sněmu OS PHGN. Foto: IVZ

Sněm Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) v Luhačovicích schválil rozpočet na letošní rok. Předseda OS PHGN Jan Sábel zdůraznil, že během posledního roku se stalo mnoho významných událostí. Po několikaletém úsilí dosáhly odbory úspěchu a posunu při projednávání předčasných hornických důchodů. Sábel věří v úspěch dalších jednání a prosazení požadavků odborů. Uvedl to server Sdružení hornických odborů SHO Havířov.

Horníci podle Sábela získávají podporu napříč širokým politickým spektrem, což bylo například vidět na sněmu Sdružení hornických odborů SHO Havířov ve Stonavě, kterého se zúčastnila řada politiků.

Z diskuse vyplynulo, že hornictví prožívá velmi těžké období a ocitá se neprávem na okraji zájmu. Na sněmu zaznělo, že někteří politici neslyší varování ze strany odborových organizací. Paradoxem je fakt, že regiony, v nichž je těžba uhlí hlavním zdrojem práce, přitom patří mezi kraje s nejvyšší nezaměstnaností.

Postupným útlumem hornictví může nastat situace, kdy nezaměstnanost v Ústeckém a Moravskoslezském kraji převýší přípustnou hranici. Z fóra sněmu zazněly názory, že by si politici měli uvědomit dopady svých, podle odborů, často špatných rozhodnutí.

Problémy na obou stranách republiky jsou podobné, shodl se místopředseda svazu a předseda SOO CCG Most Jaromír Franta s místopředsedou svazu a předsedou SHO Havířov Jaromírem Pytlíkem. Přitom uhlí, černé i hnědé, je stále významnou surovinou a bohatstvím státu. Těžební průmysl je velmi významným zaměstnavatelem. Rozhodování, příprava a plánování těžby patří mezi důležité otázky, které je třeba plánovat několik let dopředu – a to by také měli politici chápat.