Hospodářská komora dala vládě energetická doporučení

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se situace na trhu s rychle rostoucími cenami elektřiny a plynu stává neudržitelnou jak pro domácnosti, tak pro podniky. Foto: iUHLI

Hospodářská komora (HK) doporučuje vládě, aby zajistila naplnění zásobníků plynu, majetkově vstoupila do terminálů pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a aby jednala o možných cestách k dočasné výjimce z používání burzovních cen energií. Jde o kroky, které podle HK pomohou domácnostem, podnikům a obcím snížit cenu energií a zabránit dramatickému růstu cen v následující topné sezoně.

Podle Hospodářské komory se situace na trhu s rychle rostoucími cenami elektřiny a plynu stává neudržitelnou jak pro domácnosti, tak pro podniky. Podle analýz HK se navíc v následující topné sezoně na trhu s energiemi výrazně projeví důsledky války na Ukrajině.

Vláda by podle komory dále měla zvážit vlastní těžbu plynu z břidlic a prodloužení provozu uhelných tepláren. Náměty komory adresoval členům vlády prezident HK Vladimír Dlouhý. Představil je i na čtvrtečním jednání pracovní skupiny k českému průmyslu a Ukrajině na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Kvůli rostoucím cenám energií jsou důstojné životní a pracovní podmínky a podmínky pro podnikání v naší zemi silně ohroženy. Proto doufám, že vláda zváží i méně konvenční návrhy, se kterými přicházíme,“ uvedl Dlouhý. Vláda by podle něj měla začít přijímat opatření, která poskytnou nezbytný časový a regulatorní prostor pro vyřešení negativních důsledků války.

Vláda představí projekt energetické bezpečnosti ČR

HK zaslala návrhy v šesti oblastech. Zohlednila dostupnost národních primárních energetických zdrojů, současná technická řešení, platná opatření i regulatorní podmínky. Podle HK by se vláda v krizových situacích, jako je tato, měla pokusit vyjednat dočasné výjimky při uzavírání kontraktů na budoucí dodávky elektřiny a plynu, aby čeští výrobci elektřiny a obchodníci s elektřinou a plynem nebyli nuceni respektovat burzovní ceny. Výjimky by byly časově omezené a měly by význam zejména v podmínkách vysoké inflace. „Odchod od burzovních cen by umožnil zásadní snížení cen energií, a to až do té míry, že by stát nemusel volit cestu komplikovaných kompenzací ze státního rozpočtu,“ uvedl Dlouhý.

Zároveň navrhuje, aby vláda v EU prosadila alternativní dodávky plynu a stanovily se nové podmínky pro evropské sdružené nákupy zemního plynu. Komora dál doporučuje, aby vláda s Německem, Itálií a Rakouskem uzavřela dvoustranné dohody na dodávkách plynu do České republiky, a to včetně zkapalněného plynu z USA. Vláda by také podle podnikatelů měla zvážit, zda vlastnicky nevstoupit do vznikajících LNG terminálů v Polsku a v Německu.

Vedle toho by všem vlastníkům nemovitostí, tedy i domácnostem, podle Dlouhého měla vláda zjednodušit a zrychlit změnu povolování způsobu vytápění nemovitosti, například jen na ohlášení, s cílem zajištění nároku na dostupnost dodávek energie na vytápění. Tuto flexibilitu by však bylo třeba kombinovat s motivačními prvky pro zachování existujících environmentálně příznivých soustav zásobování teplem.