Hrozí arbitráž českému státu kvůli OKD?

komentare_iuhli_800x600O hrozbě arbitráže vůči českému státu v návaznosti na zamítnutí pohledávek předložené Citibank se může hodně mluvit, fakticky by však zatím mělo jít spíše o předčasnou spekulaci, protože ještě nebylo využito všech „opravných“ cest.

Otázka hrozby arbitráže vůči českému státu napadne člověka jako první v pořadí, když se pokouší domyslet důsledky zamítnutí desetimiliardových pohledávek, které jménem svých klientů (spol. AHG) uplatnila v insolvenčním řízení OKD americká banka Citibank.

Čtěte také:
Věřitelé povolili reorganizaci OKD
Zeman: Bakalu je třeba zavřít

Nesouhlas s tímto vývojem dala Citibank zřetelně najevo. V médiích zazněly určitá emotivně laděná podezření, že zamítnutí těchto pohledávek bylo účelové, snad pod tlakem státu; tolik „citace“ Citibank v tisku. Odtud směřují úvahy k možné arbitráži.

Na skutečné zahájení nějaké arbitráže se zdá být ale přeci jen trochu brzy. Bylo by totiž logické využít nejprve prostředků, které se k vyjádření nesouhlasu a protestu nabízejí přednostně. A zdá se, že jich zatím využito nebylo.

Hovoří-li například věřitel o nějakém případném „úmyslu“ jej v insolvenčním řízení poškodit konáním insolvenčního správce, byla by přirozená snaha o jeho odvolání a nahrazení osobou „nezávislou“.

Nebo může asi přicházet v úvahu tzv. incidenční spor, což je typ sporu, vyvolaného průběhem insolvenčního procesu. Potřebovali bychom asi hlubší právní výklad, do jaké míry tuto možnost oslabuje nebo neoslabuje skutečnost, že insolvenční soud zatím postup a závěry insolvenčního správce potvrdil.

Přesto je těžké si představit, že by tyto přirozené kroky byly přeskočeny a hned by se přistoupilo ke zbrani těžkého kalibru, k mezinárodní arbitráži. Nicméně, jakou strategii věřitelé zvolí, bude jistě ovlivněno výsledkem schůze věřitelů a praxe může přinést i nějaké překvapení.

Mohlo by vás zajímat:
Sliby, byty a letadla Zdeňka Bakaly
Zelená energie? Ďáblova alternativa
V Severní Karolíně mají ze solárů hrůzu