I na Sardínii se těží uhlí

Díky vzrůstající těžbě vzniklo kolem roku 1938 město Carbonia. Foto: Centro Italiano della Cultura del Carbone

Uhelný důl Sulcis na Sardínii má odhadované zásoby 2,5 miliardy tun sub-bituminózního uhlí. Je to jedna z největších zásob uhlí v Evropě a také ve světě.

Historie těžby v dole Sulcis je ovšem velmi stará. První koncese pro těžbu byla udělena již v roce 1853. Vzhledem k výraznému nárůstu italské průmyslové výroby, se tehdy uhlí stalo základním zdrojem energie pro celý národní rozvoj.

Čtěte také:
E.ON prodělal 432 miliard
Německu hrozí výpadky dodávek elektřiny

V roce 1935, díky vládní intervenci zaměřené na přehodnocení těžby, vznikla společnost Carboni. Následně díky vzrůstající těžbě vzniklo kolem roku 1938 město Carbonia, ve kterém je dnes muzeum s expozicí těžby uhlí. Ve třicátých letech dvacátého století dosahovala těžba více než 1 milion tun ročně a zaměstnávala 18 000 pracovníků.

Poválečné období si vyžádalo značné úsilí k restrukturalizaci průmyslového sektoru v zemi. Byla postaven tepelná elektrárna, která používala těžené uhlí. V roce 1956 byla těžba zestátněna a držitelem důlní koncese se stal státní podnik ENEL.

Krátce poté ovšem národní energetická politika dala přednost rozsáhlejšímu využívání ropy, což vedlo k postupnému poklesu spalování fosilních paliv v Itálii. V současné době představuje roční kapacita těžby pouze 1,5 milionu tun uhlí a je dlouhodobě ztrátový. Ročně je jeho provoz dotován 40 miliony EUR.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj