Doba čtení:4 m, 13 s
Zemětřesení o síle 9,0 stupně Richterovy škály 11. března 2011 vyvolalo mohutnou vlnu tsunami, která zničila napájecí a chladicí systémy elektrárny Fukušima a způsobila roztavení reaktorů č. 1, 2 a 3 a únik velkého množství radiace. Foto: wikipedia.org

Dvanáct let po havárii tří reaktorů v jaderné elektrárně Fukušima 1 se Japonsko chystá vypustit do moře obrovské množství vyčištěné radioaktivní odpadní vody. Podle japonských představitelů je vypouštění nevyhnutelné a mělo by začít brzy.

V závěrečné fázi výstavby je betonové zařízení na ředění vody po její úpravě a testování. Odtud bude voda vypouštěna podmořským tunelem. Provozovatel elektrárny, společnost Tokyo Electric Power Company Holdings, chce mít zařízení hotové do jara. TEPCO potřebuje bezpečnostní povolení od Úřadu pro jadernou regulaci. Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která s Japonskem spolupracuje na zajištění toho, aby projekt splňoval mezinárodní normy, vyšle do Japonska misi a před zahájením vypouštění vydá zprávu, napsal server apnews.com.

Zemětřesení o síle 9,0 stupně Richterovy škály 11. března 2011 vyvolalo mohutnou vlnu tsunami, která zničila napájecí a chladicí systémy elektrárny a způsobila roztavení reaktorů č. 1, 2 a 3 a únik velkého množství radiace. Voda používaná k chlazení jádra reaktorů unikla do suterénů reaktorových budov a smísila se s dešťovou a podzemní vodou.

Denně vzniká 130 tun kontaminované vody, která se shromažďuje, upravuje a následně skladuje v nádržích, kterých je nyní asi 1000 a pokrývají velkou část areálu elektrárny. Přibližně 70 % „upravené vody ALPS“, pojmenované podle strojů používaných k její filtraci, stále obsahuje cesium a další radionuklidy, které překračují uvolnitelné limity.

Číně vadí vypouštění vody z Fukušimy do moře

Je vypuštění vody bezpečné?

Společnost TEPCO tvrdí, že radioaktivitu lze snížit na bezpečnou úroveň, a zajistí, aby nedostatečně přefiltrovaná voda byla upravována, dokud nebude splňovat zákonné limity.

Tritium nelze z vody odstranit, ale v malém množství není škodlivé a běžně se uvolňuje z každé jaderné elektrárny, tvrdí úředníci. Spolu s dalšími radioaktivními izotopy bude podle nich také ředěno. Vypouštění vody bude postupné a koncentrace tritia nepřekročí úroveň před havárií, tvrdí TEPCO.

Vláda a společnost TEPCO tvrdí, že nádrže musí uvolnit místo pro zařízení na vyřazení elektrárny z provozu, jako jsou skladovací prostory pro zbytky roztaveného paliva a další vysoce kontaminovaný odpad. Nádrže jsou naplněny z 96 % a očekává se, že na podzim dosáhnou své kapacity 1,37 milionu tun.

Vodu chtějí také vypustit kontrolovaným a ošetřeným způsobem, aby se předešlo riziku úniku kontaminované vody v případě dalšího velkého zemětřesení nebo tsunami. Z nádrží pro odběr vzorků bude voda posílána potrubím do pobřežního bazénu, kde bude zředěna mořskou vodou a podmořským tunelem vypuštěna do místa vzdáleného 1 km od pobřeží.

Obavy rybářů i vědců

Místní rybářské komunity tvrdí, že jejich podnikání a živobytí utrpí ještě větší škody. Sousední země, jako je Čína a Jižní Korea, a tichomořské ostrovní státy vyjádřily obavy o bezpečnost.

Nejlepší by bylo, kdyby se voda nevypouštěla, ale zdá se, že je to nevyhnutelné,“ řekl Katsumasa Okawa, majitel obchodu s mořskými plody v Iwaki jižně od elektrárny, jehož obchod se stále vzpamatovává. Okawa doufá, že případné další komplikace budou krátkodobé a že vypouštění vody by mohlo lidi uklidnit, pokud jde o konzumaci ryb z Fukušimy.

Vláda vyčlenila 80 miliard jenů (580 milionů dolarů) na podporu fukušimského rybolovu a na řešení „poškození pověsti“ v důsledku úniku.

Bude znovu málo vody pro francouzské elektrárny?

Podle úředníků bude dopad vody na člověka, životní prostředí a mořské živočichy minimální a bude monitorován před vypouštěním, během něj i po něm, které bude pokračovat po dobu 30-40 let. Simulace ukazují, že ve vzdálenosti větší než 3 km od pobřeží nedojde ke zvýšení radioaktivity.

Vědci ale tvrdí, že zdravotní dopady konzumace tritia a dalších radioizotopů prostřednictvím potravinového řetězce mohou být horší než jejich pití ve vodě a že je třeba provést další studie. Radiolog z Tokijské univerzity Katsumi Shozugawa uvedl, že jeho analýza podzemních vod na několika místech v bezzásahových zónách v blízkosti elektrárny ukázala, že do podzemních vod uniká tritium a další radioaktivní prvky. Pokud vysoce radioaktivní voda unikne a rozptýlí se do moře, je nemožné ji vystopovat, což představuje obavy nejen pro Japonsko, ale i pro země v Tichomoří, uvedl.

Roztavené palivo je stále v reaktorech

V reaktorech zůstává obrovské množství smrtelně radioaktivního roztaveného jaderného paliva. Robotické sondy poskytly určité informace, ale stav roztavených trosek je z velké části neznámý. Akira Ono, který jako prezident vyřazovací jednotky společnosti TEPCO vede úklid, říká, že práce je „nepředstavitelně obtížná“.

Začátkem tohoto roku se dálkově řízenému podvodnímu vozidlu podařilo odebrat malý vzorek z vnitřku reaktoru prvního bloku – pouze lžíci z přibližně 880 tun roztavených zbytků paliva ve třech reaktorech. To je desetkrát více než množství poškozeného paliva odstraněného při likvidaci následků částečného roztavení aktivní zóny na ostrově Three Mile Island v roce 1979.

Zkušební odstraňování roztavených trosek začne ve druhém bloku po téměř dvouletém zpoždění ještě letos. Odstraňování vyhořelého paliva z chladicího bazénu reaktoru 1. bloku má být zahájeno v roce 2027 po desetiletém zpoždění. Po odstranění veškerého vyhořelého paliva se v roce 2031 pozornost zaměří na odstranění roztavených trosek z reaktorů.