Doba čtení:2 m, 25 s
Kolem boje s CO2 je neustále vypouštěno množství kouřové clony. Foto: imagio.cz

Víte, kolik má stránek Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu? Nehledejte to, je jich 463. Přečte je někdo?

V 16. století napsal Niccolo Machiavelli (zde) útlou knížku s názvem Vladař (zde). Kdokoli si jeho 142 stránek malého formátu otevře, porozumí každému slovu, každému doporučení. Machiavelli přitom nepíše o ničem menším, než o tom, jak být silným a dobrým vládcem. Jak uspokojit potřeby poddaných, jak zajistit bezpečnost státu, jak si sestavit vládu. Jde o text, který je významem podobný, jako „Umění války“ od čínského generála Sun-´c , který je asi o dva tisíce let starší (zde). Ten má v českém, taktéž maloformátovém vydání 104 stránek. Pokrývá přitom všechny aspekty vedení války i to, jakým způsobem se jí vyhnout. Obě knížky pořídíte dohromady za necelých 250 korun. Za to získáte esenci státnické moudrosti, jež je každému srozumitelná a platí stále.

Opravdu jde při dekarbonizaci o emise? Mnozí sledují jiné zájmy

Oproti tomu dílčí dokument české vlády, Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který se v podstatě zabývá jen pár desítkami let, vyžaduje 463 stran formátu A4. Plně popsaných. Najdete jej zde. Srozumitelnost všech tří textů stojí za osobní porovnání.

Jenže většina z nás na takové věci nemá čas, nebo chuť. Tedy si dovolím vám nabídnout své shrnutí. Budete-li chtít, pro své vlastní máte v textu všechny potřebné odkazy.

Základním manipulátorským fíglem je, že jejich odpověď nikdy není stručná.  Machiavellimu a Sun-´c stačí pár řádek, aby řekli to, co platí stále. K manipulaci jsou však potřeba dva tři či čtyři odstavce, nebo rovnou stránky, vyplněné balastem, jež má navodit dojem faktů.

Znáte odpověď na tyto tři otázky?

Zmíněný vnitrostátní plán má přitom dát především odpověď na jednoduchou otázku: Bude mít s Green Dealem Česko do roku 2050 dost elektřiny a odkud? Základní odpověď na tuto otázku nevyžaduje víc než dvě tři stránky. To, že je potřeba odpověď hledat na 463 stránkách tak nemá jiný cíl, než vypustit kouřovou clonu. Protože v ní tu odpověď nenajdete. Pokud tedy nejste Sherlock Holmes, trénovaný londýnskou mlhou.

To jak je postavená unijní zelená transformace, nejde žádným způsobem ospravedlnit. Kdyby to šlo, bude i „Aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu“ napsaná jasně, stručně, srozumitelně a pravdivě. Místo toho se na čtenáře onoho dokumentu valí stohy stránek. Ty by možná byly ospravedlnitelné u nějakého podrobného manuálu, jaký třeba před startem procházejí piloti dopravních letadel. Nikoli však u toho, co se jmenuje plán, i když přitom s opravdovým plánem nemá celkem nic společného. Ale takhle zpracovaný materiál má pro vládu jednu obrovskou výhodu. Skoro nikdo ho nedokáže přečíst. Což je zřejmě cílem. Na rozdíl od útlých knih Machiavelliho a Sun-´c. Ty byly napsané proto, aby je lidé četli a rozuměli jim.