Příliš drahá klimatická revoluce

Evropská komise odkryla klimatický balíček konkrétních návrhů jak snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent do roku 2030 proti roku 1990 a. Klimatický plán schválila i Praha. Oba materiály spojují ambiciózní cíle a extrémní náklady, napsal v Reflexu Jiří Sezemský.

Studie: Většina mladých ochranu klimatu neřeší

Rozsáhlá klimatická studie Evropské investiční banky (EIB) ukázala, že se respondenti zemí evropské sedmadvacítky z věkové skupiny nad 65 let mnohdy vyjadřují ohledně boje s klimatickými změnami mnohem ekologičtěji než zástupci skupiny 15 až 29 let. Mýtus o mladých zachráncích planety tak dostává vážné trhliny, nechtějí se totiž omezovat ve spotřebě.