Kladeňáci za teplo zaplatí stejně jako letos

Zhruba 55 procent tepla pro byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších sedm procent tvoří biomasa a čtyři procenta připadají na teplo ze zařízení pro energetické využití odpadů, na druhotné zdroje energie a ostatní paliva. Foto: 7energy.com

Společnosti Teplárna Kladno  a TEPO uzavřely smlouvu na dodávky tepla pro město Kladno na dalších deset let. Cena tepla zůstane i v příštím roce stejná jako letos. A to i navzdory tomu, že ceny emisních povolenek neustále rostou a výrazně tak zvyšují náklady na jeho výrobu. 

Nová smlouva, která vejde v platnost 1. ledna 2021, zajišťuje stabilní dodávky tepla do města Kladna v ročním objemu 750 000 GJ, vyrobené společností Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en Energy. Ta disponuje moderní technologií, která zajišťuje výrobu tepla bez nutnosti technologických odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňáci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl od obyvatel jiných měst. „Nespornou výhodou, vyplívající z nové smlouvy je i naše povinnost rezervovat určitou část tepelného výkonu. Tímto závazkem garantujeme, že budeme dodávat teplo i v případě technických problémů“, upřesnil Milan Prajzler, generální ředitel teplárny.

Čtěte také:
Rekultivaci pomůžou nová auta
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Kladenský zdroj patří k vysoce ekologickým, protože v současné době jsou zde provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu už dnes splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od srpna 2021. Pro výrobu tepla a elektřiny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve formě dřevní štěpky.

Centrální zásobování teplem v Kladně zajišťuje společnost TEPO, která je 100% vlastněná Statutárním městem Kladno. Mezi její zákazníky patří nejen domácnosti, ale i firmy a komunální objekty jako například místní nemocnice a řada škol.  Společnost je stabilním dodavatelem tepla a její zákazníci profitují z řady výhod napojení na centrální zásobování teplem.