Doba čtení:1 m, 54 s

Co pro zaměstnance OKD znamená podepsání Kolektivní smlouva vyššího stupně, vysvětlil v rozhovoru pro Měsíčník Horník personální ředitel firmy Radomír Štix.

Minulý týden došlo po dlouhém vyjednávání k podpisu Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) mezi Odborovým svazem hornictví, geologie a naftového průmyslu a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu. Podpis KSVS znamená pro všechny zaměstnance OKD jistotu, že v okamžiku odchodu z organizačních důvodů pro ně bude, v souladu s KSVS, stále platit jednonásobek průměrného měsíčního výdělku navíc. Maximální celková výše odstupného tak stále může činit až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Na jaké období byla Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena?

V minulosti byla KSVS vždy sjednávána na období 5 let. Nově je však uzavřena až do konce roku 2032, tedy rovnou na celých 10 let.

Generálním ředitelem OKD se stal Roman Sikora

Až v roce 2025 těžba v revíru skončí, na co budou mít vlastní zaměstnanci nárok?

Podmínky zůstávají stále stejné. Jedná se o tzv. „podpůrný balíček“ pro zaměstnance odcházející z organizačních důvodů. Skládá se ze 3 částí. První a nejpodstatnější část nároku vyplývá přímo z Kolektivní smlouvy OKD, která platí na dobu neurčitou. Podle ní budou mít všichni kmenoví zaměstnanci, s nimiž ukončí OKD pracovní poměr z organizačních důvodů, nárok na odstupné ve výši až 11násobku průměrného měsíčního výdělku (PMV), pokud budou mít odpracováno alespoň 16 let. Pokud jsou v OKD kratší dobu, odstupné bude v souladu s Kolektivní smlouvou takové, jak uvádí tabulka níže.

Druhá část se týká Příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů, který je podle platného nařízení vlády určen všem kmenovým zaměstnancům, se kterými skončí OKD pracovní poměr z organizačních důvodů a kteří zároveň pro těžební firmu pracovali nepřetržitě alespoň dva roky. Příspěvek vyplácí Sociální centrum státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Odra. Příspěvek ve výši 8 000 Kč se poskytuje zaměstnancům s převažujícím výkonem práce v dole a příspěvek ve výši 5 300 Kč zaměstnancům s převažujícím výkonem práce na povrchu. Celková doba poskytování příspěvku je 3 – 60 měsíců, podle nepřetržité délky pracovního poměru v těžební společnosti a věku zaměstnance.

Třetí část se týká pomoci s hledáním pracovního uplatnění na trhu práce v rámci našeho programu Nová šichta. Po útlumu dolu Paskov v roce 2017 a dolech Darkov a ČSA v roce 2021 prošla tímto programem celkem již téměř tisícovka bývalých zaměstnanců OKD.