Doba čtení:1 m, 48 s
Stavba hráze, která oddělila lokalitu Chlebovice. Foto: OKD

Od třetího lednového týdne byla na šachtě Útlum-Jih zahájena fyzická likvidace původně výdušné – po zastavení hlavních ventilátorů pak vtažné – jámy III/5 na chlebovické lokalitě firmy OKD. Zasypána byla nezpevněným materiálem naváženým třemi kolovými lžícovými nakladači. Celkem se využilo na třicet tisíc kubíků hlušiny.

Z důvodu kontinuálního zajištění větrání jámy se zásyp prováděl nepřetržitě. Chlapi z naší důlní dopravy se kvůli tomu také střídali u dopravníku TH 700 instalovaného na ohlubni se závodními báňskými záchranáři,“ popsal pro Měsíčník Horník vedoucí Útlumu-Jih Ivan Šimek.

Jámu o sedmiapůlmetrovém průměru likvidovali od třetího patra, od hloubky necelých 800 metrů. Tuto činnost přerušovali vždy jen jednou denně pro kontrolu výšky zásypu a proměření složení ovzduší v jámě. Sehraná parta chlapů z důlní dopravy, záchranky a úseku elektro s šikovnými strojníky tří kolových nakladačů zvládla jámu zasypat za rekordních sedm dní, s průměrnou denní výškou zásypu 105 metrů.

Čtěte také:
Další podivnosti kolem bytů OKD
Soud posvětil převod pozemků Bakalovi

Chlebovické pole bylo od Staříče odstřiženo a prakticky uzavřeno v den zahájení zásypu. Záchranáři zavřeli poklopy na průvětrnících o průměru 800 milimetrů na překopu 2032. Ve vtažné chlebovické jámě – budoucí plynové – III/6 již úsek důlní dopravy v předstihu vybudoval v úrovni prvního patra betonovou výbuchuvzdornou zátku a pustil se do betonování jámového stvolu. „Plnit se bude betonem a cementopopílkovou směsí CPS, přičemž použití zpěvněného zásypového materiálu si vyžádá i několik měsíčních technologických přestávek potřebných pro tuhnutí hmot,“ informoval Šimek. Na sviadnovské lokalitě, jak upřesnil, zlikvidovali jámu I/1 pod kulatou těžní věží a dokončili betonový ohlubňový poval s komínkem pro odvětrávání metanu.

Do sousední jámy I/2 jde opět CPS, jejíž výška roste o dvacet metrů týdně. Tady to dokončíme v srpnu,“ uvedl Šimek. I sviadnovské pole je od zbytku šachty výbuchovzdorně odděleno hrází. „Na poslední paskovské lokalitě Staříč, probíhá výstavba opěrných hrází a výkliz materiálu a strojů, který lze ještě využít v činných dolech revíru – lokomotivy, čerpadla, ventilátory apod.,“ doplnil vedoucí Útlumu-Jih.

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje