Koncepce nevyřešila uhelnou otázku

Ilustrační foto: Severní energetická

Z textu schválené Aktualizace státní energetické koncepce (ASEK) není jednoznačné, zda je odpovědí na otázku prolomení těžebních limitů hnědého uhlí, sdělil serveru iUHLI.cz analytik Petr Hlinomaz.

ASEK podle Hlinomaze na jedné straně připouští možnost další těžby hnědého uhlí odlišným způsobem – hlubinnou těžbou, patrně za hranice existujících územních limitů. Na straně druhé klade důraz na využití tohoto uhlí zejména pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a ne „pouze“ pro výrobu elektrické energie, což by byl vstřícný krok k teplárenskému segmentu.

Z pozice výroby elektrické energie to může znamenat postupný přechod od uhelných elektráren k jiným typům výroby elektrické energie v relativně středním až delším horizontu, od obnovitelných zdrojů, přes plynové elektrárny až k případným novým jaderným zdrojům, jejichž výstavba se v principu neodmítá,“ řekl Hlinomaz

Analytik připomněl, že příprava ASEK obsahovala několik variant scénářů s odlišným důrazem na uspokojení budoucích energetických potřeb České republiky a s odlišnou strukturou využití různých energetických zdrojů, dopadů na životní prostředí apod. Ze šesti uvažovaných scénářů – optimalizovaný, plynový s omezenou energetickou soběstačností, zelený s omezenou energetickou soběstačností, bezpečný a soběstačný, konvenční a ekonomický a dekarbonizační scénář, se do konečné podoby ASEK dostal právě optimalizovaný scénář. Tento scénář byl v rámci ASEK vládou schválen.

„Optimalizovaný scénář by měl být, zhruba řečeno, již podle svého názvu kompromisní variantou mezi využitím v Česku dostupných primárních energetických zdrojů, riziky závislosti na dovozu energetických zdrojů nebo energií a dopadů na životní prostředí. I proto počítá s jadernou energetikou, ale v prvé řadě formou prodloužení životnosti a maximalizace výkonu stávajících jaderných elektráren,“ uvedl Hlinomaz.