Nejistotu kolem limitů vyřeší jen vláda

Před devíti měsíci navštívil Mostecko premiér Bohuslav Sobotka. Mnohé z toho, co tehdy premiér s regionálními politiky projednal a slíbil řešit, se už pohnulo k lepšímu. Naopak otázku prolomení limitů vláda podle předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR-ÚK) a zástupkyně zmocněnce vlády Gabriely Nekolové nevyřešila ideálně.

Kam směřuje česká energetika?

Správce energetického trhu OTE zveřejnil dlouhodobý výhled české energetiky, který prvně reaguje na požadovaný odklon od spalování uhlí do roku 2050. Plán má ale své slabiny v nutnosti výstavby nových jaderných elektráren. Otázka rovněž zní, kolik bude přechod na nízkouhlíkovou energetiku stát.