Kraje chtějí víc peněz na zahlazení těžby

Sokolov-wikipedia- Orange_man_compressed

Z peněz na odstranění škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností se financuje například obchvat Sokolova. Foto: wikipedia.org Orange.man

Představitelé krajů na severozápadě Čech jednají se členy vlády o pokračování státního programu na odstranění škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (KK).

Původně státem uvolněných 15 miliard korun už kraje dokázaly téměř beze zbytku využít. Jenže z investic dotovaných z těchto financí byla nebo ještě bude odvedena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši zhruba tří miliard, které by chtěly kraje v rámci prodloužení programu dostat zpět do regionů.

Čtěte také:
Ústecký hejtman požaduje kompenzace pro horníky
Franta: Babišův odpor ke kompenzacím je hloupý

Na posledním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR s krajskými tripartitami jsem premiéra a přítomné členy vlády jménem vedení KK požádal o finanční podporu státu při pokračování regionálních projektů, které řeší zahlazování následků dlouhodobé těžby uhlí a dalších nerostů,“ řekl deníku Právo náměstek karlovarského hejtmana Miloslav Čermák (ČSSD).

Při schvalování celkové částky 15 miliard v rámci usnesení vlády z roku 2002 se nepočítalo s odpočtem DPH, a tak na připravené projekty obcí a dalších subjektů zasažených těžbou nezbývají finanční prostředky,“ vysvětlil Čermák.

Proto chce vedení KK získat další peníze na dlouhodobě připravené akce. V zásobníku má totiž revitalizační projekty s předpokládanými náklady celkem okolo 500 miliónů korun. „Chceme i dále jednat o tom, aby náš kraj, který stát zařadil mezi strukturálně postižené regiony, mohl získat další finance na uskutečnění připravených projektů,“ uvedl krajský radní Josef Hora (HNHRM). Dvě miliardy z vráceného DPH by měly směřovat na projekty, které připravuje Ústecký kraj, a jedna miliarda do KK.

V současné době se ještě realizují projekty financované z původních 15 miliard korun. Během dvou let bude v Sokolově dokončena poslední etapa západního silničního obchvatu. „Výstavba této poslední části obchvatu znamená pro obyvatele Sokolova výrazné odlehčení dopravy především v centru města, tam by se měl postupně zmírnit provoz hlavně nákladních vozů,“ připomněl Hora.

V realizaci je část obchvatu od kruhové křižovatky v Kraslické ulici směrem k silnici mezi Sokolovem a Citicemi, za kterou obchvat na mostě překoná železniční tratě do Chebu a do Kraslic a rovněž řeku Svatavu. Sokolovský obchvat se skládá ze tří částí, dvě jsou již uvedeny do provozu. Celkové náklady všech částí obchvatu dosahují 387 miliónů korun.

V současné době KK připravuje další dva projekty. Prvním je úprava lesoparku v Chodově a druhým poslední část kanalizace v obci Chlum Svaté Maří. Schválené krajem jsou ale ještě tři projekty. Zhruba 26,5 miliónu korun má stát příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků po levé straně od silnice z Habartova do Bukovan.

Vyčištění a zkapacitnění Starosedelského potoka má stát bezmála 17 miliónů korun. Výstavba 8 km dlouhé asfaltové cyklostezky mezi Svatavou, Lomnicí a Vintířovem, která má přivést rekreanty k jezeru Medard, má vyjít na zhruba 28,8 miliónu. Výběrová řízení na realizace těchto projektů by mohla proběhnout na přelomu letošního a příštího roku.