Krajská tripartita doporučila vládě řešení pro OKD

Doba čtení:2 m, 35 s
Důl Paskov. Foto: NWR

Důl Paskov. Foto: NWR

Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) Moravskoslezského kraje schválilo materiál, který mapuje aktuální možnosti řešení problematiky společnosti OKD a doporučuje vládě systémové a koncepční ukončení těžby černého uhlí, které bude mít co nejmenší negativní dopad na region a jeho obyvatele, ale i na stát.

Autoři materiálu, kterým byli představitelé Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Kanceláře zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a Krajské hospodářské komory, došli k závěru, že těžba by měla pokračovat co nejdéle i za cenu určitých výdajů státu. Základem řešení je dohoda všech dotčených stran a jasné stanovení postupu, podmínek a zodpovědnosti, včetně ochrany proti zneužití vstřícnosti státu.

Čtěte také:
Odboráři navrhují zabavení původního majetku OKD
OKD nemůže v současné podobě přežít

Je potřeba udělat ekonomické a právní analýzy, ale domníváme se, že výhodnější pro stát bude přijatelnou formou podpořit udržení co největšího počtu stávajících pracovních míst v OKD a tím i v dalších firmách než vyplácet sociální dávky nezaměstnaným horníkům, těžce a draze vytvářet nová pracovní místa a řešit další dramatické následky neřízeného pádu OKD,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK, ÚK a KVK. Platí, že nikdo nechce pomáhat vlastníkům OKD, ale jde o to zachránit co nejvíce pracovních míst.

Materiál předkládáme vládě a doporučujeme, aby jej projednala národní tripartita. Mohu potvrdit, že atmosféra zejména na Karvinsku je velmi napjatá. Věříme, že těžba ještě může pár let pokračovat, ale chceme být připraveni na všechny problémy, nemůžeme nečinně čekat na krach OKD. Jsem rád, že vláda chápe, že bez pomoci státu se region neobejde,“ doplnil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Autoři konceptu specifikovali 5 možných variant dalšího vývoje:

A. Stát nebude zasahovat do vnitřních problémů OKD a bude pouze řešit sociální dopady a zaměstnanost propuštěných pracovníků
B. Konsensuální dohoda rozhodujících dotčených stran na systémovém řešení řízeného a postupného útlumu těžby
C. Částečná dohoda umožňující realizaci navrženého systémového řešení řízeného a postupného útlumu těžby
D. Odkoupení OKD a.s. nebo jeho části státem
E. Zestátnění OKD a.s. nebo jeho části ve veřejném zájmu

Zpracovatelé se shodli na tom, že insolvence společnosti OKD nebo NWR Holdings znamená velké a nepředvídatelné ohrožení pro celý region, a obávají se, že přinese značné omezení možností státu ovlivnit budoucnost OKD i sociálně-ekonomické dopady, neboť o vývoji budou rozhodovat výhradně věřitelé, mezi kterými stát zatím není.

Předsednictvo krajské tripartity doporučuje vládě alternativu označenou B, případně C, které doporučují k dalšímu rozpracování, za předpokladu, že budou souhlasně předběžně projednány mezi rozhodujícími dotčenými stranami. Hornické odbory doporučují variantu E.

Jsme si vědomi, že bude nutné také celý proces projednat s Evropskou komisí, protože pomoc státu může být chápána jako nedovolená veřejná podpora, ale jsme přesvědčeni, že tato mimořádně negativní situace si žádá mimořádná řešení a že cesta se dá najít,“ doplnil Cienciala.

Dokument mimo jiné také připomíná možnost řešení nepříznivé finanční situace formou „tollingu“, která ochránila před krachem společnost Vítkovice. Před lety tuto cestu realizoval stát prostřednictvím státního podniku Osinek.

Mohlo by vás zajímat:
Propuštěné horníky musí zvládnout pracák
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme
Další krok k těžbě ve vesmíru