Krúpa tlačí na likvidátora NWR

Foto: imagio.cz

Arca se domáhá dosažení náhrady škody v řádu desítek miliard korun. Foto: imagio.cz

Skupina Arca Capital slovenského miliardáře Pavola Krúpy vyzvala likvidátora NWR k dosažení náhrady škody vzniklé neodborným hospodařením společnosti OKD i její mateřské NWR.

Skupina Arca Capital z pozice akcionáře společnosti NWR směřovala v souvislosti s aktuálně probíhající likvidací společnosti NWR výzvu na jejího likvidátora, společnost Duff & Phelps. Arca v dopise adresovaném zástupcům společnosti, která jakožto likvidátor nese zodpovědnost za řádný průběh likvidace společnosti NWR, požaduje řádné prošetření nestandartních kroků týkajících se hospodaření společnosti OKD i její mateřské NWR.

Čtěte také:
Krúpa chce obstavit Bakalův majetek
Při odchodu z Paskova příspěvek až 80 tisíc

Arca se domáhá dosažení náhrady škody v řádu desítek miliard korun, která byla způsobena účelovým provedením finančních operací, které byly činěny v rozporu s péčí řádného hospodáře (jedná se například o nadměrnou výši vyplacených dividend, značně nevýhodné přefinancování bankovních úvěrů společnosti OKD nebo účelové nadhodnocení zásob uhlí při IPO NWR).

Neodborný způsob hospodaření, kterého se podle názoru Krúpovy firmy bývalý management NWR a OKD dopustil, prý představuje znaky nejen neetického a nemorálního, ale především trestněprávního jednání. Arca proto vyžaduje, aby likvidátor na základě indicií, které mu byly z její strany dodány, zmíněné kroky prošetřil a směřoval příslušné žaloby na osoby, které jsou za způsobené škody odpovědné.

Čtěte také:
Liberecký kraj podpoří obce postižené těžbou
Visegrádská skupina uhlí chce
Polsko je připraveno platit za ztracenou vodu