Doba čtení:2 m, 30 s
„Zaměříme se na to, aby bylo v roce 2026 opravdu kriticky vyhodnoceno, zda je ten zákaz dosažitelný,“ říká ministr dopravy Martin Kupka k zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Foto: wikipedia.org

Chystanou emisní normu Euro 7 považují firmy z automobilového průmyslu za poslední hřebík do rakve levných automobilů. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) odpověděl iUHLI.cz na několik otázek k přístupu České republiky k této normě.

Její zavedení bude podle firem znamenat jen v Česku konec desítek tisíc pracovních míst (např. zde). Zároveň by to mohlo vést k růstu zájmu o elektromobily (což je nejspíš také nedeklarovaný účel této normy). Což dřív či později povede k růstu spotřeby elektřiny.

O normě Euro 7 budou ještě hlasovat ministři dopravy členských států EU. Ty teď čeká setkání ve Švédsku.

Pane ministře, jakou pozici budete na jednání ministrů dopravy ve Švédsku zastávat vůči normě Euro 7?

Společná neformální Rada ministrů dopravy a energetiky, která se odehraje ve švédském Stockholmu, se má podle organizátorů soustředit na debatu o budoucnosti dopravní politiky pro konkurenceschopnou a klimaticky neutrální Evropu. Chystám se samozřejmě otevřít v rámci tohoto setkání i diskusi nad navrhovanou emisní normou EURO 7. Bude mě především zajímat pohled dalších států na ni, jejich případné výtky k ní nebo naopak důvody podpory. Také jim chci představit naši negativní pozici vůči emisní normě a naše hlavní výhrady k ní. Norma EURO 7 musí být realistická a myslet na možnosti autoprůmyslu.

Hampl: Všechno bude dražší, méně dostupné a komplikovanější

Naším požadavkem je odložení účinnosti tak, aby měl automobilový průmysl možnost připravit se i na všechny prováděcí předpisy. Od okamžiku, kdy budou všechny tyto předpisy schválené, by to za nás měla být ideálně čtyřletá. Norma EURO 7 klade nové požadavky i na elektrická vozidla, jako je např. aplikace OBM (On- Board-Monitoring), životnost baterií, měření emisí z brzd a oděr pneumatik. To samozřejmě vyvolá další zdražení vozidel. Pro přechod k elektromobilitě je pro nás zásadní zajistit cenovou dostupnost elektrických vozidel. Proto žádáme a navrhujeme odložení uvedených požadavků a jejich zmírnění.

Věříte, že je možné přijetí této normy zastavit?

Věřím, že se nám, ve spolupráci s dalšími zeměmi, podaří vyjednat výrazně realističtější znění emisní normy, která bude pro evropský automobilový průmysl splnitelná a nebude mít negativní sociální dopady na společnost.

Budete hlasovat proti přijetí Euro 7?

Nebudu. Na hlasování teď ve Švédsku ještě určitě nedojde. Pozice české vlády je v tomto ohledu jasná. Emisní norma EURO 7 v podobě, v jaké byla nyní předložena, je pro nás nepřijatelná.

Ve hře je stále možnost zvrátit zákaz spalovacích motorů v EU od roku 2035. Odmítne jej český zástupce v Radě Evropské unie?

Rada EU o zákazu prodeje osobních automobilů se spalovacími motory po roce 2035 už jednat nebude. Zaměříme se ale na to, aby bylo v roce 2026 opravdu kriticky vyhodnoceno, zda je ten zákaz dosažitelný.  Bylo právě výsledkem českého předsednictví, že je s tímto opatřením spojena revizní klauzule. V tomto okamžiku bude možné zajistit případnou změnu návrhu.