Doba čtení:2 m, 2 s
Předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala varuje, že Česku hrozí nedostatek stavebních materiálů. Foto: Pavel Fiala

Česku dochází nejen zásoby uhlí, ale také stavebního materiálu. Vše ze stejného důvodu: Těžba naráží na nedostatečnou podporu ze strany státu i dotčených regionů. Předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala vysvětluje, jakých surovin budeme mít brzy nedostatek a jaké to bude mít důsledky.

Které materiály pro stavby začínají docházet a proč?

Dochází zejména kvalitní kámen, štěrk a písek. Důvodem, je skutečnost, že stávající otevřená ložiska jsou postupně dotěžována a těžařům se nedaří, především z legislativních důvodů, otevřít ložiska nová.

Čtěte také:
Franta: Uhelnou komisi ovlivňuje nikým nezvolená skupina
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Jaké praktické dopady to nyní má, jak to konkrétně pociťujete na stavbách?

Praktickým dopadem nedostatku surovin je zpomalování stavebních prací a mnohem složitější logistika. Zákazníci, kteří nemají dostupné lokální zdroje, musí suroviny dovážet, čímž dochází k výraznému nárůstu cen realizovaných staveb.

Jaké ekonomické dopady jsou s tím spojeny? Co do budoucna hrozí?

Hlavním dopadem bude postupné zdražování surovinových zdrojů, což je možno vysledovat za posledních několik let zásadním růstem cen. To se promítá do finálních cen nemovitostí či realizovaných staveb.

Česko má schválený zákon o urychlení liniových staveb, může být nedostatek materiálu brzdou nebo zdražením chystané velké výstavby?

Je zde snaha o zrychlení povolování procesů na straně jedné, na druhé straně tento proces není podpořen zdrojově. Povolování pro rozšíření dobývacích prostor či povolení k otevření nového lomu zůstává stále na vysokých časových hodnotách v řádech mnoha let či dekád.

Na Zlínsko se již dováží ze Slovenska, proč by vlastně tenhle model nešel třeba aplikovat v budoucnu i na jiná místa? V čem je riziko dovozu materiálů ze zahraničí?

Je třeba si uvědomit, že dovozem surovin oslabujeme vlastní ekonomiku. K ceně dováženého štěrku je třeba připočítat náklady za dopravu a další důležité aspekty. Nákupem v podstatě podporujeme zahraniční ekonomiky, připravujeme se o pracovní příležitosti apod.

Co je Těžební unie:

Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990. Sdružuje více než 100 společností. Členy Těžební unie jsou společnosti zabývající se těžbou nerostných surovin, dovozci, výrobci a prodejci strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin, geologické, projekční a ekologické společnosti, odborné vysoké i střední školy a vzdělávací instituce, muzea. Hlavní činností Těžební unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, pořádání setkání, seminářů a školení.