Doba čtení:1 m, 41 s
laboratoř seven energy foto Sev.en Energy

Laboratoř v Elektrárně Počerady patří svým přístrojovým vybavením mezi nejmodernější laboratoře v tuzemské energetice. Laboratoř je od roku 1999 akreditovaná, což také v uplynulém měsíci potvrdil audit Českého institutu pro akreditaci vydáním Osvědčení o akreditaci dle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Akreditace garantuje nezávislost a správnost výsledku analýz. Pro nás je velmi důležitá, protože díky ní můžeme sami provádět analýzu vzorků podléhajících integrovanému povolení. Pokud by naše laboratoř akreditaci neměla, museli bychom za analýzu platit jinému akreditovanému dodavateli,“ vysvětlil vedoucí oddělení chemických režimů Elektrárny Počerady Jaroslav Kučera.

Čtěte také:
Bohemia Energy končí. Statisíce zákazníků v nejistotě
Přinesly volby energetické prozření?

Akreditaci laboratoře získávají na pět let, audit ji pak potvrzuje každých patnáct měsíců. „Je to velmi náročný proces. Podmínky pro potvrzení auditu jsou přísné. Díky akreditaci můžeme analyzovat nejen vlastní vzorky, ale tuto službu poskytujeme i externím odběratelům. Analýzy děláme například pro ČEZ nebo pro maloodběratele demivody,“ doplnil Jaroslav Kučera.

Laboratoř v Elektrárně Počerady má široké spektrum zaměření. Provádí analýzy vody, odsíření, paliv, vedlejších energetických produktů (VEP) a olejů. V současné době má laboratoř 55 akreditovaných metod vedených v příloze, která je nedílnou součástí Osvědčení o akreditaci.

„V každé z těchto laboratoří se pracuje s jinými přístroji a jiným postupem. Na laborantky jsou kladeny vyšší nároky, pracují s moderními, velmi přesnými přístroji. Všechny laborantky pod vedením Věry Dvořákové si zaslouží poděkování a uznání. Díky práci laboratoře se nám daří udržovat kvalitu odpadních vod v souladu s integrovaným povolením, stejně jako všechny další nezbytné provozní parametry všech technologických celků elektrárny. Audit nebyl jednoduchý, ale opět jsme ho zvládli a akreditaci potvrdili,“ uzavřel Jaroslav Kučera. Akreditovaná pracoviště jsou i v dalších společnostech skupiny Sev.en Energy.

Laboratoře a vzorkovny Coal Services mají akreditovaných deset metod rozborů, které souvisejí s vlastnostmi paliva a následně popela. Činnosti laboratoří se vzájemně doplňují. V těžebních společnostech se zaměřují především na rozbory paliva, v elektrárenských provozech k tomu přidávají rozbory z dalších procesů.