Laboratoře Sokolovské uhelné se mění na SUAS LAB

Společnost SUAS LAB bude sídlit v Sokolově, pro laboratorní služby pak bude využívat zázemí v areálu chemického kombinátu ve Vřesové, kterému bude také poskytovat část svých služeb. Foto: wikipedia.org

Z laboratoří Sokolovské uhelné se stává nová společnost SUAS LAB, která bude součástí sesterské skupiny SUAS GROUP. Firma chce poskytovat laboratorní a analytické služby pro firemní i privátní klientelu. Jde o další krok postupné přeměny těžařské firmy ve skupinu, která chce výrazně rozšířit spektrum podnikání v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí a transformací Karlovarského kraje.

Společnost SUAS LAB zahájí svoji činnost od prvního ledna. Základem pro vznik společnosti se staly dosavadní podnikové laboratoře, které mají dlouholeté zkušenosti v oboru. „Jde o vysoce specializované služby, které v České republice umí v tomto rozsahu poskytovat jen několik subjektů. A právě takové činnosti se mohou pro náš region stát v budoucnosti jedním ze základů dalšího rozvoje,“ uvedl předseda dozorčí rady SUAS GROUP Pavel Tomek.

Podle Tomka budou laboratoře SUAS LAB, minimálně po přechodnou dobu, část své kapacity zaměřovat na poskytování podpůrných služeb zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové. V budoucnosti by ale měla jejich existence v regionu pomoci také příchodu nových investorů do plánovaných průmyslových zón. Laboratorně analytické služby jsou totiž dnes nedílnou součástí téměř každé moderní výroby.

Vznikl Nadační fond Františka Štěpánka

Těch faktorů, které se dnes sledují, je obrovské množství,“ uvedla jednatelka společnosti SUAS LAB Iveta Dyková. Už při zahájení jakékoliv větší investice je nutné sledovat parametry výkopových zemin, které musí splňovat kritéria podle vyhlášky o odpadech. A provádět tyto služby mohou pouze akreditované laboratoře, mezi které patří i SUAS LAB.

V samotných výrobních provozech záleží na jejich konkrétním zaměření. Obecně se měří rizikové faktory v pracovním prostředí, tedy hluk a prach. Pak už je to hodně individuální. Řada firem vyžaduje například měření emisí, ale třeba i rozbory odpadů, paliv, monitorujeme třeba i vodní vrty a další věci,“ dodala Dyková. Společnost SUAS LAB proto už od počátku bude mít spektrum akreditací a autorizací, které jí umožní reagovat na potenciální požadavky investorů.

Společnost SUAS LAB bude sídlit v Sokolově, pro laboratorní služby pak bude využívat zázemí v areálu chemického kombinátu ve Vřesové, kterému bude také poskytovat část svých služeb.

Přeměna Sokolovské uhelné spočívá nejen v investicích do nových energetických technologií, ale i v diverzifikaci svých činností, které byly dosud součástí samotné firmy. Jde například o stavebnictví, strojírenství, dopravu, zpracování odpadů, přípravu a realizace alternativních zdrojů energie a další činnosti. Osamostatněním jednotlivých středisek tak vznikají nové firmy, které jsou součástí skupiny SUAS GROUP.