Lidé, kteří drží živel na uzdě

živel czech coal_compressed

Jindřich John kontroluje hlavní čerpací stanici na lokalitě Československá armáda. Foto: Czech coal

Jen málokterá šachta by se obešla bez vody. Jenže potřeba je všude jinde, než přímo v lomu. Jako živel se s povrchovou těžbou uhlí moc nesnáší. Proto se těžební společnosti snaží udržet ji od strojů a technologie co nejdál. Aby voda v šachtě sloužila a neškodila, o to se stará úsek odvodnění.

Naším úkolem je postarat se, aby se do lomů nedostala voda. A máme k tomu celou řadu zařízení přímo v lomech i v jejich předpolí,“ vysvětlil Jindřich John, zástupce vedoucího úseku odvodnění, zodpovědný za lomy. Druhý zástupce vedoucího úseku má na starosti povrchové technologie, mimo jiné například čištění a úpravu důlních vod. „Mezi nejdůležitější části technologie patří hlavní čerpací stanice, pomocné čerpací stanice a odvodňovací vrty. Kolega Tibor Jakubašek má ve své správě povrchové činnosti, jako jsou čističky odpadních vod, hlavně pak úpravna důlních vod, ale také další povrchové činnosti, nově t řeba koupelny,“ připomněl John.

Čtěte také:
Tárovací vozy váží na gram přesně
Rýpadlo se do skrývky zaryje novými korečky

Činnosti úseku se ovšem překrývají, ať už jde o obsazení jednotlivých technologií osádkami nebo o čištění kalových polí a usazovacích jímek na úpravně důlních vod, kam se svádí voda z lomů a protéká jimi, než se vypustí zpět do vodoteče. „Ty se čistí naším sacím vodním bagrem, který mám na starosti já,“ doplnil John. Sací vodní bagr nepomáhá jen na šachtě, vloni ho například využívali při čištění jezera Most.

Voda nesmí ke strojům

Úsek odvodnění se stará i o předpolí lomů, aby se voda k těžební technologii pokud možno vůbec nedostala. „Jde například o odvodňovací příkopy. V předpolí lomu ČSA máme takzvaný E příkop, ale pro odvodnění jsou důležité i Albrechtický a Loupnický potok, které chrání předpolí lomu. Podobně se úsek odvodnění stará i o odvodňovací nádrž Marcela a další menší vodní díla, například Loupnice,“ doplnil John. Zaměstnanci odvodňování vodu z lomů obvykle odčerpávají, výjimkou je voda pro hlubináře, kteří v lomu ČSA těží v chodbicích. „Jejich technologie vodu potřebuje, takže pro ně dokončujeme novou jímku a budeme posilovat čerpání,“ připomněl John.

Více než 70 lidí starajících se o zhruba 64 čerpacích stanic a čerpacích míst tvoří úsek odvodnění. Kromě vedoucího, dvou zástupců má také hlavní a tři směnové revírníky a dva mechaniky. Obsluhy hlavní čerpací stanice a úpravny důlních vod ČSA pracují v nepřetržitém režimu, na čističkách odpadních vod ČSA, Obránců míru, Úpravně uhlí Komořany, Hrabáku a na úpravně důlních vod Vršany se pracuje v ranních směnách. Potrubáři a řidiči pracují v ranních osmihodinových směnách, zatímco například řidiči těžké techniky nebo zaměstnanci elektrodílen ve dvanáctihodinových směnách.

Kontrola na dálku

Jindřich John, zástupce vedoucího úseku, se odvodněním zabývá už dvaadvacet let a zažil všechny změny, které do činnosti zasáhly. „Změnilo se toho opravdu hodně, technika šla ohromně kupředu. Dnes máme téměř všude plovoucí čerpadla, takže hlavní čerpací stanice na lokalitě ČSA může být 500 metrů od zátopové oblasti a nehrozí její zatopení. Většina důležité technologie je osazena kamerovým systémem, data se přenášejí do počítače a prakticky všechno můžeme kontrolovat na dálku,“ vysvětloval John.

Zároveň ale doplnil, že i přes technologický pokrok lidskou práci u řady činností nelze nahradit, ať už jde o obsluhu hlavní čerpací stanice nebo úpravnu důlních vod. „Obrovskou změnu znamenal přechod ze železného na plastové potrubí, které lépe odolává počasí, lépe se s ním manipuluje a přestavby jsou rychlejší. Důležitou roli hraje i úspora nákladů. Převýšení potrubí dosahuje až 220 metrů,“ poznamenal John.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Bez koksu by to nešlo aneb jak se vyrábí železo a ocel
Motor, ze kterého jde strach
Konec 200 metrového komína elektrárny Mělník