Likvidaci Paskova přežije těžní věž

Kruhová železobetonová těžní věž byla nad jámou postavena v roce 1964 až 1965. Foto: wikipedia.org Boris Renner

Netypicky válcová, prosklená, více než pětatřicet metrů vysoká věž výdušné jámy Sviadnov přežije likvidaci Důlního závodu 3. Je totiž nejmladší technickou památkou v revíru OKD. Když ještě býval čtyřlanový jednočinný těžní stroj s třecím kotoučem z pražské ČKD typu 4K 2010 na výdušné jámě v provozu, spouštěl klec pouze do dvou pater.

Tehdy se ve Sviadnově přetěžoval hlavně kámen a zásobovala důlní pracoviště materiálem. Dnes je však její výstroj i s lany pryč, do dolu se sjíždí pouze kvůli kontrole v mobilním dopravním zařízení ZH 1500. Těžní stroj je však unikátem chráněným památkáři stejně jako těžní věž; v OKD už takové nejsou. Sviadnovská vtažná jáma má těžní zařízení dvojčinné se čtyřetážovými dopravními nádobami a je vyložena na úroveň II I. patra (710 metrů pod ohlubní). Níže je šachta zatopená, napsal Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Z Paskova už odváží technologie
Louda odhalil Bakalova muže v OKD

Současný paskovský dobývací prostor je kromě sviadnovských označených I/1 a I/2 otevřen dalšími čtyřmi jámami (všechny mají průměr sedm a půl metru) umístěnými vždy ve středu karbonských kup. První etapa investiční výstavby podniku znamenala zpřístupnění I. a II. patra na Sviadnově a I., II. a III. na Staříči a Chlebovicích – tyto dvě lokality pak byly propojeny překopy v úrovni II. a III. patra. Vtažná jáma na Sviadnově byla v rámci rekonstrukce vyhloubena v roce 1984 na třetí patro a v jeho úrovni tehdy také vytvořili propojení překopy ze Staříčem.

Čtvrté patro na Staříči otevřeli prohloubením jámy II/4 v roce 1981 a na Chlebovicích v roce 1985. V jeho úrovni je spojení mezi oběma lokalitami pouze ve slojích. Páté staříčské patro zpřístupnili v roce 1995, zároveň s vytvořením větrního propojení na čtvrté patro.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech