Doba čtení:2 m, 9 s
Lokalita Hrádek se už několik let brání umístění úložiště s odkazem na evropské rozvodí. Voda odtud podle obcí odtéká jak do vodárenské nádrže Hubenov zásobující Jihlavu, tak směrem do povodí Želivky. wikipedia org Stribrohorak

Obce z lokality Hrádek na Jihlavsku zvažované pro hlubinné úložiště jaderného odpadu se tomu dlouhodobě brání s odkazem na to, že by mohly být poškozeny zdroje vody. Jejich právní zástupce Luboš Kliment médiím sdělil, že podle něj Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) při posuzování území opominula pásmo chránící povodí řeky Jihlavy. Správa úložišť ČTK sdělila, že vodní zdroje chrání zákon a SÚRAO při své činnosti postupuje podle zákona.

Ochrana podzemních i povrchových vod je v rámci umístění jaderného zařízení vždy prioritou,“ uvedla mluvčí správy úložišť Martina Bílá. Hrádek patří mezi čtyři lokality v Česku, v nichž by mohlo být úložiště umístěné.

Pásmo hygienické ochrany třetího stupně povodí řeky Jihlavy k profilu čerpací stanice Rantířov, kde je povolený odběr vody z řeky, bylo podle Klimenta stanovené v roce 1983, ale není nikde značené. Přiložil vyjádření jihlavského odboru životního prostředí, z něhož plyne, že i když byl novelou vodního zákona institut ochranných pásem třetího stupně zrušený, nedotkla se tato změna předchozích rozhodnutí a území se podle platné legislativy považuje za ochranné pásmo vodního zdroje.

Čtěte také:
Na výroky Franse Timmermanse se nedá spoléhat
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Starostové z lokality Hrádek mají o podkladech právního zástupce mluvit příští týden v úterý na setkání v Dolní Cerekvi. „To, co může podle mě způsobit problém SÚRAU, je, že drtivá většina posuzovaného území je v tom ochranném pásmu,“ řekl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák.

Podle vyjádření správy úložišť byl vodní zdroj Rantířov do hodnocení lokality zahrnutý. Správa mimo jiné také uvedla, že podle prací provedených odbornými pracovníky mají zdroje podzemních vod v lokalitě Hrádek lokální význam, slouží k zásobování menších obcí nebo jednotlivých domácností. „V případě povrchových vod citované zdroje neleží v hydrologických povodích, která by mohla být ovlivněna povrchovým areálem a výstavbou hlubinného úložiště,“ uvedla správa úložišť.

Lokalita Hrádek se už několik let brání umístění úložiště s odkazem na evropské rozvodí. Voda odtud podle obcí odtéká jak do vodárenské nádrže Hubenov zásobující Jihlavu, tak směrem do povodí Želivky.

Snížení počtu území zvažovaných pro úložiště z devíti na čtyři loni schválila Rada SÚRAO i vláda. V seznamu zůstaly z Vysočiny Hrádek a Horka a lokality Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Úložiště, v němž by měly být v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065.