Doba čtení:1 m, 34 s
Nový blok hnědouhelné elektrárny v Ledvicích byl zprovozněn v listopadu 2017. Foto: ČEZ

Uhelné elektrárně Ledvice na Teplicku ministerstvo životního prostředí potvrdilo výjimku z limitů pro škodliviny. Mluvčí provozovatele elektrárny, skupiny ČEZ, řekl ČTK, že nový blok se stavěl v době, kdy platila jiná emisní pravidla a přizpůsobení novým vyžaduje čas.

Nový blok hnědouhelné elektrárny v Ledvicích byl zprovozněn v listopadu 2017. „Realizace Nového zdroje (Ledvice 6) probíhala v době, kdy platila zcela jiná emisní pravidla, tudíž se musí nyní i ta nejmodernější technologie ve střední Evropě přizpůsobit pravidlům zcela novým. To si pochopitelně vyžádá nějaký čas,“ řekl ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Ota Schnepp. Dodal, že o dočasné stanovení mírnějších emisních limitů pro rtuť ČEZ požádal s více než ročním předstihem.

Čtěte také:
Dlouhé stráně byly prázdninovým hitem
Energetická soběstačnost je český trumf

Výjimku žádali na dobu od 17. srpna 2021 do 30. června 2025. „Situace je z pohledu provozovatele nešťastná, neboť Evropská komise vydala rozhodnutí, kterým nařizuje pravidla, aniž bylo v dané době jasné, jak jejich dodržování mají provozovatelé zajistit,“ uvedl mluvčí.

Na žádném ze zařízení, pro něž chce ČEZ výjimku, se podle Schneppa nezvýší emise. „Jedinou výjimkou, kde žádáme o výjimku a nebudou zde realizována žádná ekologizační opatření, je elektrárna Mělník 2 zabezpečující dodávky tepla a teplé vody pro Prahu, jejíž oba bloky budou uzavřeny v roce 2026, když jeden z nich je již dnes provozován v režimu záložního zdroje. Tento zdroj bude nahrazen paroplynovým zdrojem,“ uvedl mluvčí. V elektrárně Mělník I ČEZ provedl pilotní projekt technologie omezující emise rtuti.

Žádost o emisní výjimku zatím není pravomocně rozhodnutá v případě Chvaletic. „V souladu s vyjádřením ministerstva provozujeme elektrárnu dle stávajících povolení,“ řekla ČTK Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev-en Energy, vlastníka elektrárny. „Bez ohledu na administrativní průtahy pokračujeme v ekologickém programu a ladění technologií, abychom i nadále snižovali emise znečišťujících látek,“ dodala.