Místo horníků vozí vláček děti

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo z bývalého dolu Julius III. Foto: ptm.cz

Úzkokolejnou okružní železnici nechalo postavit Podkrušnohorské technické muzeum nedaleko Litvínova. Od 2. června vozí vagonky tažené lokomotivou z nedávno uzavřeného dolu Centrum na Mostecku místo horníků a nářadí děti i dospělé turisty.

Trať je dlouhá 500 metrů a měla by ukázat, jak se dřív lidé i věci pod zem dostávali,“ uvedl ředitel muzea Zbyněk Jakš. Podkrušnohorské technické muzeum, které je v podstatě skanzenem hornictví, vzniklo v roce 2003. Jeho hlavním cílem je ukázat lidem historii dobývání a zpracování uhlí v centru severočeské hnědouhelné pánve. Nechybí také připomínky důlních katastrof.

Čtěte také:
Tajuplná uhelná lebka
Důl Jeroným odkryl nová tajemství

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu. Návštěvníkům umožňuje nahlédnout do historie dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme