MŽP posvětilo další těžbu v lomu Jiří

Ministerstvo životního prostředí si klade bezmála třicet podmínek pro přípravu a realizaci záměru těžby. Foto: wikipedia.org Petr Vilgus

Sokolovská uhelná (SU) získala na rozšíření těžby a dobývání uhelné sloje Antonín v lomu Jiří ve směru na Lomnici a Svatavu kladný posudek ministerstva životního prostředí (MŽP).

Další těžba hnědého uhlí byla s podmínkami schválena z hlediska vlivu záměru na životní prostředí (EIA). „Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v dotčeném území hodnocen jako přijatelný. Záměr nezpůsobí významné nepřijatelné snížení kvality životního prostředí v řešeném území,“ uvádí MŽP v závazném stanovisku.

Čtěte také:
Zaměstnanci SD demonstrovali za vyšší mzdy
Rozšíření těžby na Bílině projednali v Mostě

SU je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Prodloužením těžby nepřijdou řádově stovky zaměstnanců o práci, uvedlo Právo.

Těžaři chtějí navázat na stávající těžbu v lomu Jiří západním směrem o zhruba 56 hektarů. SU zde chce vytěžit do roku 2030 přes 40 milionů tun hnědého uhlí. Skrývky, která se má ukládat v již vytěžených částech lomu Jiří, má být dvakrát více. Nejvíce, a to zhruba pět milionů tun uhlí ročně, se má těžit do roku 2025, pak se mají objemy těžby každý rok snižovat.

MŽP si klade bezmála třicet podmínek pro přípravu a realizaci záměru. „Tyto podmínky slouží k minimalizaci, eliminaci či kompenzaci potenciálních negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví,“ vysvětluje resort v dokumentu. Týká se to kupříkladu nepřekročení hlukových limitů, které mají být ověřovány měřením hluku u nejbližších chráněných staveb. Přes den by s nadměrnou hlučností neměl být problém, protože hluk vznikající při těžbě má zaniknout v běžné úrovni hlukového pozadí.„Významnější je hlukový příspěvek provozu lomu v noční době. Z výpočtu teoreticky vyplývá, že hlukový příspěvek z těžby může vést k obtěžování cca čtvrtiny až třetiny obyvatel přilehlé nejbližší zástavby dotčených sídel, vysoký stupeň obtěžování lze předpokládat do 10 % exponovaných obyvatel,“ uvádí se v návrhu stanoviska. Hluk v noci by se ale neměl pohybovat nad 50 decibely, tedy nad limitem hlučnosti, což by mohlo znamenat zdravotní rizika. Na pásové dopravníky, kde to bude možné, mají být instalovány kryty v horní části.

Velkostroj KU800, tedy přes 170 metrů dlouhé a přes padesát metrů vysoké kolesové rypadlo o hmotnosti 4,4 tisíce tun, bude moci SU v noci používat až po kontrolních měřeních hluku. Ta mají nově probíhat v Kraslické ulici v Lomnici nebo v Učitelské ulici v Sokolově. Další podmínkou je sledování výtlačné úrovně termálních proplyněných vod.To se má provádět i ve vrtech v Horách a přímo v Karlových Varech. V podmínkách je rovněž skrápění provozních komunikací a ploch těžby v obdobích sucha, aby se neprášilo. Další podmínky se týkají ochrany přírody.

Těžba má probíhat mimo jiné až ke Kraslické ulici v Sokolově, kde stojí rodinné domy a podnikatelské provozovny. S jejich vlastníky chce SU jednat o odkoupení. Po celkovém ukončení těžby v ložisku po roce 2040 se předpokládá zatopení lomu.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo