MŽP prý tají informace o vlivu Turowa na vodu

„Jen díky turówské dohodě konečně Česká republika kontinuálně měří v okolí dolu všechny limity životního prostředí. Tato data, která budeme průběžně zveřejňovat, nám dávají do ruky účinný nástroj k případným nápravám do budoucna,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.Foto: annahubackova.cz

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podle expertní organizace Frank Bold nechce zveřejnit data o klesání vod a jejich odčerpávání z hnědouhelného dolu Turów u českých hranic. Dominika Pospíšilová za ministerstvo ČTK napsala, že úřad organizaci nevyhověl proto, že požadovala data měřená polskou stranou před únorovým podpisem dohody, která provozovatel dolu, společnost PGE, nechtěl dále šířit.

Přístup k informacím měla zajistit mezistátní dohoda, kterou premiéři České republiky a Polska uzavřeli letos v únoru. Podle Pospíšilové resort spolku Uhelná poskytl některá data získaná českou stranou.

Organizace Frank Bold, která už dříve uzavřenou dohodu kritizovala, ministerstvo požádala o informace týkající se podzemních vod. Na jejich pokles v souvislosti s těžbou v dole Turów si dlouhodobě stěžuje část obyvatel z příhraničních oblastí Libereckého kraje. MŽP údaje podle organizace obdrželo, ale odmítlo je poskytnout. Zdůvodnilo to obchodním tajemstvím těžební společnosti PGE, která důl provozuje, uvedli zástupci Frank Bold.

Co zachrání energetiku Česka i Evropské unie?

Je obtížně představitelné, že informace o množství odčerpávané vody z dolu Turów představují obchodní informaci. Spíše ukazují na škody, které těžba na českém území způsobuje,“ řekla Petra Kalenská, právnička Frank Bold. Organizace podala proti rozhodnutí MŽP opravný prostředek. „Je to skandální. Nejdříve vláda uzavře dohodu naprosto netransparentním způsobem, pak zjistí, že nevyjednala ani dostatek financí na krizovou infrastrukturu, a teď dokonce odmítá poskytovat informace o množství odtékající vody. O informacích přitom vládní představitelé mluvili jako o hlavním přínosu dohody,“ doplnil obyvatel přilehlé obce Uhelná Milan Starec.

MŽP v tuto chvíli zatím nepravomocným rozhodnutím odmítlo žádost o poskytnutí informací z pochopitelného důvodu, byla požadována data měřená polskou stranou před podpisem dohody, abychom tím de facto neohrozili dobré, dohodou stvrzené, vztahy s polskou stranou. Je třeba zdůraznit, že jsme zmíněná data obdrželi od PGE před podpisem dohody v rámci jednání o nalezení řešení ve sporu ohledně vlivu těžební činnosti v dole Turów a polská společnost je nechtěla dále šířit,“ napsalo ČTK ministerstvo. „Spolku Uhelná jsme naopak vyšli vstříc tím, že jsme poskytli zápis místních šetření České geologické služby a prohlídek dolu Turów i informace k rozsahu těžby,“ uvedl resort.

Teleky: Snížit cenu povolenek znamená upravit evropskou legislativu

Jen díky turówské dohodě konečně Česká republika kontinuálně měří v okolí dolu všechny limity životního prostředí. Tato data, která budeme průběžně zveřejňovat, nám dávají do ruky účinný nástroj k případným nápravám do budoucna,“ napsala pak ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Odkázala také na dnes zveřejněné první výsledky měření hluku a prachu v blízkosti dolu, která překročení přípustných limitů zatím na české straně nepotvrdila. Měření však ukázala, že vliv dolu není zanedbatelný. V případě hluku byly za rok dvakrát překročeny krátkodobé limity, u prachu pětkrát, přičemž česká legislativa umožňuje u prachu 35 překročení za rok.

K odvolání organizace Frank Bold MŽP uvedlo, že ho dostalo v úterý a rozkladová komise věc prostuduje a zpracuje stanovisko.

Polsko se v mezistátní dohodě zavázalo mimo jiné k dostavbě podzemní stěny k zabránění odtoku podzemních vod z českého území, stavbě ochranného valu a dalším opatřením například k zlepšení ovzduší v regionu. Do dokončení těžební činnosti bude podle dohody zajišťován monitoring hlukové zátěže z dolu, kvality ovzduší, terénních pohybů a hladin podzemních vod. Bude též fungovat fond malých projektů k financování místních a regionálních projektů v oblasti životního prostředí. Země se také dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole. Podle Libereckého kraje peníze z Polska nebudou stačit na financování projektů, které mají zajistit pitnou vodu pro oblasti na české straně postižené těžbou v dole Turów.