Doba čtení:1 m, 53 s
Důl 9. květen je nečinný černouhelný důl, který leží ve Stonavě na pomezí s Horní Suchou. Foto: wikipedia.org Michal Klajban

Dodavatelé z firmy Slezská důlní díla (SDD) začali zasypávat výdušnou jámu Su – Sto III na utlumené lokalitě Dolu 9. květen. Informovali o tom specialista pro legislativu Pavol Mlynarič a specialista technické likvidace Bohdan Krzywoń z odboru restrukturalizace OKD.

„Z úpravny ČSM bylo na nádvoří této lokality navezeno sedmadvacet tisíc kubíků hlušiny. Postupně se bude doplňovat další certifikovaný nezpevněný materiál do celkového objemu devětatřiceti tisíc kubíků,“ popsali pro Měsíčník Horník závěr přípravných prací.

Čtěte také:
OKD hledá zaměstnance i za hranicemi
Úpadek OKD začal prý již v roce 2006

K těm patřila také instalace pásové linky se dvěma dopravníky TP 630 a dvěma hřeblovými dopravníky TH-700. Jámu Su – Sto III o průměru sedmi a půl metrů vyhloubenou v 50. letech minulého století do hloubky 813 metrů by měli chlapi z SDD pod vedením Petra Vorla zasypat během tří týdnů.

„Předpokládáme denní postup padesát až pětapadesát metrů. Před zahájením prací každý den uskutečníme monitoring jámy, kdy do ní spustíme na laně zařízení k měření metanu i dalších plynů a také dosažené hloubky zásypu,“ přiblížili.

Po dosažení kóty – 47 metrů dodavatelé v jámě zřídí dva separační větrní kanály a přisypou dvouapůlmetrovou štěrkopískovou separační vrstvu. „Větrní kanály se podle plánu zaplaví cementopopílkovou směsí CPS 5 a od kóty minus osm metrů se vytvoří betonová zátka až po kótu nula,“ vysvětlili Mlynarič s Krzywońiem. Betonovou zátku postaví SDD také ve vtažné jámě Su – Sto I, a to na jejím nejvyšším – šestém – patře. „Vybudovanou ji budou mít za půl roku. Pak bude následovat plavení cementopopílkovou směsí CPS 2. Uzavřena bude opět betonovým povalem,“ doplnili Mlynarič s Krzywońiem s tím, že likvidace jámy, která zůstane jako plynová, potrvá až do příštího roku.

Důl 9. květen je nečinný černouhelný důl patřící mezi nejmladší doly v ostravskokarvinské uhelné oblasti. Důl leží ve Stonavě na pomezí s Horní Suchou. Důlní pole zasahuje obce Stonava, Horní Suchá, Albrechtice a Karviná. Důl byl v provozu od roku 1960, v roce 2016 byl vytěžen a těžba ukončena.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme