Doba čtení:3 m, 12 s
Vedení společnosti chystá pro všechny kolektivy další mimořádnou bezpečnostní kampaň. Foto: OKD

Vedení společnosti OKD se rozhodlo podniknout motivační krok v oblasti pracovních úrazů u kolektivů rubání, příprav a DTS. Mimořádnou odměnu ve výši sto tisíc korun obdrží celkem pět kolektivů, které neměly v období ledna až července letošního roku ani jeden registrovaný pracovní úraz.

Jde o čtyři kolektivy příprav: kmenový hlavního předáka Vladimíra Slíže a tři kolektivy dodavatelské firmy Alpex s hlavními předáky Tomaszem Figurou, Ryszardem Michońiem a Waldemarem Paśikem. Pátým mimořádně oceněným kolektivem, který také obdrží sto tisíc, je kolektiv vybavování a likvidace vedoucího úseku Petra Sklepka z dodavatelské firmy CZ Bastav, napsal Měsíčník Horník.

Za prvních sedm měsíců letošního roku si skutečně jen oni z rubání, příprav a DTS udrželi čisté konto. Je zřejmé, že pracovat v dole bez úrazu se dá. Chceme tím i ostatní motivovat k tomu, aby se situace v oblasti pracovních úrazů zlepšila,“ uvedl ředitel provozu David Hájek. Se zdůrazněním, že stotisícovou částku nikdy čelbové kolektivy doposud nedostaly (v dřívějších soutěžích BOZP na přípraváře firma myslela padesáti tisíci vzhledem k jejich počtům v kolektivu, sto tisíc získávali rubáňoví).

Tím motivace nekončí. Vedení společnosti chystá pro všechny kolektivy další mimořádnou bezpečnostní kampaň zaměřenou na bezúrazovost na pracovištích, jejichž přesné podmínky i s konkrétní výší odměn zveřejníme na počátku září. První se bude týkat období září a října, druhá listopadu a prosince. „Kratší doba bude znamenat větší pobídku na získání odměny a samozřejmě také větší šanci na to ji dostat,“ konstatoval výrobně-technický náměstek Petr Škorpík.

V OKD v pololetí přibylo úrazů

Na úrazovosti v revíru se podle něho podepisovaly jak náročnější podmínky na pracovištích v dole, tak stárnutí horníků. A v neposlední řadě určitá nejistota v době před ohlášením, že OKD bude v těžbě uhlí dále pokračovat. „Bezpečnost nesmíš ošidit,“ tak vyjádřil svůj vztah k dané problematice Vladimír Slíž, který přebral přípravářský kolektiv v roku 2013 po Ivanu Grossingerovi a přestěhoval se ze šachty ve Staříči na ČSM. Už na Paskově byla tato parta klasických razičů (s kombajnem pracovali prakticky jen pár týdnů, a to už na stonavské šachtě) ostatně oceňována v oblasti BOZP. Zavedla si i vlastní systém dbaní na pořádek na pracovišti.

Mladším se bezpečnost zdůrazňuje pořád. Starším připomíná, hlavně aby nesklouzli k rutině a stereotypu,“ pokračoval hlavní předák. Bezúrazovou práci v letošním roce, kdy od ledna do července jeho osádky vyrazily s vrtacím vozem a nakladačem celkem 264 metrů, vysvětloval nejen velkými zkušenostmi původně paskovských horníků, ale i „dobrou baňou“, tedy podmínkami na čelbách. Ke stotisícové motivační odměně doplnil, že si dokáže přestavit její utracení na společném relaxačním pobytu kolektivu spolu s manželkami razičů.

OKD nabere nové horníky

Pořádek na pracovišti, dodržování technologické kázně při ražbě, používání ochranných pracovních pomůcek, to je základní nutnost,“ řekl Roman Čáp, vedoucí přípravářského úseku, kam Slížovi chlapi část letošního roku spadali. „Je to snad jediný z vlastních kolektivů, který po těch všech personálních změnách zůstal až na pár jedinců netknutý,“ navázal Adrian Firla, vedoucí úseku, kam bezúrazová parta přešla. Zmínil i zkušenost směnových předáků, kteří svou dlouhodobou praxí jsou natolik znalí, že ví, co a jak, když nastane nějaký problém. Také jsou schopni vyhodnotit a vyřešit víceméně okamžitě jakoukoliv situaci na čelbě. Hovořil o Danielu Spěváčkovi, Patriku Szewczykovi, Tomáši Paszovi, Kamilu Kučerovi a Lumíru Kučerovi (jenž od druhé poloviny srpna skončil kvůli chorobě z povolání).

Hlavní předák taky dbá na to, aby na čelbě měl neustále pořádek, uložený materiál, schůdné fárací uličky a tak dále. Když narazí na špatné geologické podmínky, směnoví předáci ihned zajišťují pracoviště tak, aby nehrozilo riziko úrazu,“ poznamenal Firla. Upozornil i na skutečnost, že Slížův kolektiv vykazuje nejmenší absence. Ve stavu má pětadvacet chlapů (z toho tři v dlouhodobé pracovní neschopnosti) a je schopen postupovat v cyklu pondělí – pátek šedesát metrů na překopních ražbách měsíčně.