Doba čtení:1 m, 27 s
Velkolomová těžba na lomu Medard byla ukončena už v roce 2000. Foto: wikipedia.com Ben Skála

Na lomu Medard u Sokolova definitivně skončila těžba uhlí. V posledních letech se zde uhlí těžilo jen v menším rozsahu bez velkostrojů, hlavně v rámci sanačních prací souvisejících s napouštěním sousedního jezera Medard.

Je to spíše symbolická tečka za existencí celého lomu,” uvedl člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený řízením těžebního úseku Pavel Francisko. „Velkolomová těžba na tomto území totiž byla ukončena už v roce 2000. Jenže krátce po zahájení napouštění plánovaného jezera Medard se objevila nestabilita závěrných svahů nad bývalým montážním místem Josef. A abychom zajistili jejich stabilitu, bylo nezbytné část svahů odtěžit,” vysvětlil Francisko.

Čtěte také:
Rakousko a Německo jsou laboratoře ekoprůšvihu
Němci směřují k energetické závislosti

Sanační práce začaly v roce 2012. V jejich průběhu byly postupně uvolňovány a odtěžovány části již odepsaných uhelných zásob. „V porovnání s původním provozem ale šlo už jen o malolomovou koncepci. Těžební velkostroje tak nahradila lopatková rypadla a velkokapacitní nákladní automobily,” popsal hlavní změny Francisko. Vytěžené skrývkové zeminy budou bezezbytku využity pro následnou sanaci území, uhlí se zpracovalo ve Vřesové a v elektrárně Tisová. V lokalitě o rozloze přes 32 hektarů se tak v letech 2012 až 2021 vytěžilo celkem 2,9 milionu tun uhlí.

V těchto dnech v lokalitě odstartovaly sanační práce, s předpokládaným ukončením do závěru roku 2023. Ty zahrnují terénní úpravy včetně utěsnění zbývající uhelné sloje, zabezpečení jednotlivých výsypek i skrývkových řezů. Díky nim bude zajištěna potřebná stabilita a bezpečnost celého území a příprava pro následnou rekultivaci,” shrnul nadcházející postup Francisko. Celkově tak bude přemístěno zhruba 645.000 metrů krychlových zemin. Náklady na sanaci a následnou rekultivaci území přesáhnou 117 milionů korun.