Na skládce Stonávka vyrábějí topné směsi

Skládka Stonávka Foto: OKD

V průběhu léta proběhly výkonové zkoušky nové výrobní linky topných směsí nově zřízené na skládce Stonávka úpravárenského komplexu Darkov společnosti OKD. Po nich následovaly dvě garanční zkoušky, které dopadly dobře. 

Provoz bude sloužit k centralizaci výroby uhelných energetických produktů, nahradí méně dokonalou produkci palivových směsí, kterou jsme doposud dělali extenzivním způsobem pomocí nakladačů a mobilních třídičů. Slibujeme si od toho optimální homogenizaci produktů, vyšší kvalitu a snížení nákladů,“ jak sdělil technolog úpravárenského komplexu Darkov, Zbigniew Konesz.

Čtěte také:
Pomník mrtvým horníkům bude mít tvar slzy
Stonavská úpravna se chystá na výluku

Technologická linka – řízená z centrálního velína – byla konstruována tak, že uhlí je nakladači přemisťováno do násypek, odkud putuje přes šnekové vynášeče a pásové dopravníky na hvězdicové třídiče. K měření výstupní popelnatosti topné směsi jsou instalovány na lince popeloměry firmy Enelex.

Linku na skládce Stonávka postavila firma RPS Ostrava na základě požadavku odborníků Divize úpraven. „Tato společnost garantovala funkčnost jednotlivých strojů a zařízení, požadované technologické a výkonové parametry, například maximální výkon výroby energetické směsi 150 tun za hodinu,“ informoval technolog Konesz.