Nadace OKD pomohla Červenému kříži

Nadace OKD vznikla v roce 2008. Foto: OKD

Nadace OKD poskytne individuální finanční pomoc ve výši 175 000 korun Oblastnímu spolku ČČK Karviná. „Nestačí mi slova, abych vyjádřil naši radost a vděk. Je to pro nás obrovský hnací motor, abychom nic nevzdali a pokračovali dál,“ uvedl ředitel ČČK Karviná Oldřich Gbelec.

„Velké nasazení je také spojeno s náklady, které musí ČČK Karviná hradit, výpadek příjmů za zdravotní dozory, či pořádání kurzů první pomoci, velmi ovlivnilo jejich finanční stabilitu spolku. Organizaci výpadek příjmů ohrozilo natolik, že jim hrozilo omezení poskytování služeb nebo až jejich zánik,“ uvedla ředitelka nadace OKD Karolína Preisingerová.

Čtěte také:
Sen každého kluka. Obří rypadlo na dálkové ovládání
Bílinské raky ohrožuje invazivní kolega

Proto se Nadace OKD rozhodla OS ČČK Karviná pomoci ve formě finančního daru v rámci Operativního fondu a to částkou 175 000 Kč. Tato částka jistě nepokryje veškeré vzniklé ztráty spolku, ale jistě ho pomůže udržet nad vodou. Tento příspěvek bude využit zejména na provozní náklady spolku, jako jsou mzdy, pohonné hmoty, energie a další služby.

Základními principy ČČK Karviná je humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Další činností OS ČČK Karviná je zajišťování zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a společenských akcích. Věnují se také výuce předlékařské první pomoci pro školy, školky, firmy i širokou veřejnost a to ve specializovaných kurzech akreditovaných MŠMT. Jejich plány však v březnu naboural virus covid-19, který zasáhl do veřejného dění a života nás všech.

„Měsíc březen však vše změnil a od prvního dne vyhlášeného nouzového stavu jsme věděli, že se vše mění a pro nás nastává velice krizové období. Přes to všechno jsme však ruce nesložili do klína, neschoulili se do kouta a aplikovali principy Českého kříže, mezi které patří Dobrovolnost a Humanita,“ vysvětlil Gbelec.

Členové OS ČČK Karviná projevili obrovskou dávku solidarity a nabízeli pomoc ve všech možných formách. V jejich domácnostech vznikly improvizované šicí dílny na výrobu roušek, které poté darovali všem, kteří je potřebovali.

„Věděli jsme, že to není jediná pomoc, kterou můžeme nabídnout a tak jsme v rámci krizového týmu města Karviná také nabídli asistenci při zajištění nákupů potravin a léků pro seniory, kterým, s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, nebylo doporučeno vycházet z domovů,“ popsal Gbelec. Nákupy byly rovněž zajišťovány ve městech Orlová a Rychvald.

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila 2761 projektů celkovou částkou přesahující 339 milionů korun.