Nadace OKD přijala 174 žádostí

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila 2924 projektů celkovou částkou přesahující 347 milionů korun. Foto: Nadace OKD

Nadace OKD uzavřela výzvy pro rok 2022. Žadatelé v programu Pro region odeslali celkem 122 žádostí. Jde o projekty zabývající se seniory, handicapovanými lidmi, rozvojem aktivit, přírodou, kulturou a mnoho dalších. Celková částka, o kterou žadatelé žádají, je více než dvojnásobná oproti finančnímu rámci na daný rok.

Převážně se jedná o projekty neziskových organizací převážně z Moravskoslezského kraje, s realizací projektů ve městech a obcích jako jsou Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Petřvald, Staříč, Stonava, Sviadnov a Žabeň.

V minigrantové výzvě Srdcovka bylo zasláno celkem 52 žádostí. Projekty mohli podat zaměstnanci OKD a Green Gas DPB, ale také ti, kteří jsou v zaměstnaneckém stavu ve Státním podniku DIAMO, odštěpného závodu HBZS a DARKOV. Z celkového počtu podali 28 žádostí zaměstnanci OKD, 10 žádostí odeslali Srdcaři zaměstnaní u společnosti Green Gas DPB a 14 žádostí bylo od zaměstnanců DIAMO.

Opět se sešlo pár nových Srdcařů, což svědčí o oblibě tohoto minigrantového programu. Ve většině případů se, ale jednalo o stále žadatele, kteří s nadací spolupracují řadu let. Srdcaři se často zaměřují na děti a mládež, na projekty spojené s lidmi, kteří jsou handicapovaní a potřebují pomocnou ruku, ale také o životní prostředí.

Nadace OKD bude pomáhat i v roce 2022

Letos máme na žadatele malou výtku, a sice že si nechávali konzultace a psaní projektů na poslední chvíli a to mělo nejspíš za následek neodeslání žádostí v termínu. Abychom jen nehanili, tak chceme všechny žadatele pochválit, že letos nezapomínali vložit jedinou povinnou přílohu, kterou je Čestné prohlášení. Také jsme si všimli, že Srdcaři, kteří přestali být zaměstnanci našich dárců, podali žádost v programu Pro region. To nás velmi těší, jelikož požadujeme obsáhlejší žádost, ale s naší pomocí a konzultací to zvládli. Perličkou je poslední odeslaná žádost ve výzvě Pro region, kterou žadatel odeslal 17.1.2022 ve 23:12 hodin, 48 minut před uzavřením výzvy,“ uvedla Silvie Balčíková z Nadace OKD.

Nyní budou žádosti zpracovávány a předány k hodnocení a následnému schválení správní radou. Výsledky pro žadatele budou k dispozici v pondělí 1. 3. 2022 na webových stránkách nadace.

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila 2924 projektů celkovou částkou přesahující 347 milionů korun. Ve svém základním programu (Pro region) se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice. Minigrant Srdcovka je vyhlašován od roku 2012. Je určena pro aktivní zaměstnance naších dárců, kteří ve svém volném čase působí v neziskových organizacích. Nadace nezapomíná ani na těžkou situaci dětí a rodin, jejíž manžel/tatínek zahynul při důlním neštěstí. Neodmyslitelným cílem nadace je zachování historicko–kulturního dědictví v rámci činnosti klubu hornických seniorů a příznivců hornictví. Zřizovatelem a hlavním dárcem nadace je těžební společnost OKD. Mezi další dárce a partnery patří například společnosti Green Gas DPB, Prisko a další drobní dárci.