Nadace OKD vyhlašuje nové výzvy

Nadace OKD vznikla v roce 2008, od té doby podpořila 2761 projektů celkovou částkou přesahující 339 milionů korun.

Těžařská nadace vyhlásí popatnácté tradičně od posledního měsíce roku své výzvy. Srdcaři – tedy v neziskovém sektoru aktivní zaměstnanci jejich dárcovských firem – mohou podávat žádosti už od svátku hornické patronky sv. Barbory v pátek 4. prosince.

Od pondělí 7. prosince dostanou šanci přidat se rovněž autoři projektů do programu Pro region, napsal Měsíčník Horník. „Srdcovka je náš nejoblíbenější program, což dokazuje, že horníci i další zaměstnanci revíru věnují svůj volný čas dobrovolně a bezplatně také spoustě veřejně prospěšných aktivit,“ říká Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD. O minigrant tedy mohou usilovat všichni lidé z OKD, HBZS a Green Gas DBP, jež působí v neziskové organizaci s prokazatelně minimálně roční existencí (fyzické osoby ale nikoliv).

Čtěte také:
Sen každého kluka. Obří rypadlo na dálkové ovládání
Bílinské raky ohrožuje invazivní kolega

Na žádosti si dejte záležet, popište vše důkladně, informace musí na sebe navazovat, dávat smysl. Je to vaše pomyslná brána k získání finanční podpory. Hodnotíme obsahovou část a kvalitu zpracování žádosti,“ uvádí Preisingerová s tím, že je nutné také čestné prohlášení statutárního zástupce neziskovky i budoucího srdcovkového patrona. „Novinkou je, že projekt mohou do Srdcovky podat i ti, kteří byli v zaměstnaneckém stavu ve společnosti OKD nebo v HBZS do 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 budou spadat už pod státní podnik DIAMO,“ upozorňuje nadační administrátorka Silvie Balčíková.

Další aktualita pak souvisí s pandemií covid-19: Příjemci, jež v důsledku nouzového stavu nemohou letošní projekt uskutečnit a přesouvají ho na později, nesmí v této minigrantové žádat o příspěvek na stejný nebo podobný záměr. „Například, pokud jsme podpořili víkendové soustředění v Beskydech, které je přeloženo na březen 2021, tak není možné podávat novou žádost na víkendové soustředění v Jeseníkách,“ vysvětluje Balčíková.

Nadace OKD poskytne úspěšným Srdcařům pět až třicet tisíc korun. „A to na všechny aktivity konkrétní organizace, na nichž se zaměstnanec – avšak nikoliv člen jeho rodiny – aktivně sám podílí. Minigrant také nesmí být použit pro vlastní potřebu patrona či rodinných příslušníků a ani na krytí částek, jež by byl povinen zaplatit své organizaci třeba na členských příspěvcích,“ zdůrazňuje administrátorka.

Finanční účast na srdcovkovém projektu sice není nezbytná, ale nadací vítaná. Jeden patron sice dostává jedinou šanci na podporu, nicméně pokud je třeba u dobrovolných hasičů či myslivců více horníků, může každý další oslovit NOKD s vlastním nápadem. „Tyto projekty musí být zahájeny nejdříve 1. březnu 2021 a ukončeny nejpozději k 28. únoru 2022. Zároveň musí splnit minimální třicetidenní dobu realizace,“ upozorňuje Balčíková.

Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Petřvald, Pasvov Staříč, Stonava, Sviadnov a Žabeň jsou místa, z nichž je možno usilovat o granty v programu Pro region. „Jejich maximální výše činí 200 tisíc korun na jednu žádost, finanční spoluúčast příjemce činí minimálně dvacet procent z požadovaného příspěvku a v případě přesahu parametrů a oblastí si naše správní rada rozhodující o přidělení prostředků vyhrazuje právo udělit výjimku,“ pokračuje nadační ředitelka.

Pro region počítá s podporou v oblastech: Volnočasových aktivit (zaměřených primárně na děti, mládež, seniory a mezigenerační setkávání), zkvalitnění životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně projektů zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení, pracovních a sociálních terapií handiapovaných, modernizace vybavenosti zařízení sociální péče, podporované zaměstnávání (chráněné pracovní místa), zlepšování životního prostředí a zachování biodiverzity, rozvoje komunitně zaměřených aktivit (úpravy veřejných prostranství, komunitní akce v obci či městě).

Tyto záměry musí být zahájeny od 1. března do 31. prosince 2021, musí probíhat nejméně třicet dní a nejdéle jeden rok. Příjemci zároveň musí splnit podmínku, že je ukončí do 30. září 2022,“ sděluje nadační administrátorka. A připomíná, že v i programu Pro region se nežádá na již podpořené (nebo podobné) a kvůli covid-19 od-kládané projekty! Nadace OKD v něm také nepodpoří podnika-ele a fyzické osoby, plány podnikatelského a ziskového charakteru, úhrady půjček, dluhů a již existujících závazků včetně záloh či leasingů.

Oba vyhlášené programy Nadace OKD mají společného jmenovatele, jímž je webový systém Grantys, do něhož se přihlašuje na stránce www.nokd-granty.cz, a jenž je jediným způsobem, jak se dá o příspěvek žádat. „Rozhodující je zde datum i čas odeslání do sys-tému. Uzávěrka pro program Pro region je v pondělí 18. ledna 2021 ve 23.59 hodin a pro program Srdcovka je v pátek 8. ledna 2021 ve 23.59 a výsledky zveřejníme podle rozhodnutí správní rady nejpozději 1. března 2021. Srdcaři dostanou písemné vyrozumění v Grantysu nejpozději do 5. března 2021,“ vzkazují z nadace. Nabízejí také bezplatné konzultace k projektům i databázi Grantys, jen je nutné si předem dohodnout termíny. Žádostem o schůzky po 15. lednu nebude z kapacitních důvodů vyhověno.