Německo se přestává bát zimy

Podle optimistických scénářů, které počítají s úsporami a se zmíněným příznivým vývojem, by Německo mohlo mít na jaře zásobníky plné ještě z padesáti procent. Ilustrační foto: rwe-gasstorage.cz

Zásobování Německa zemním plynem je nyní na lepší úrovni, než se ještě v létě předpokládalo, země proto v případě snížení spotřeby o 20 procent a pokračujícího příznivého vývoje může přečkat zimu bez nedostatku této energetické suroviny. Oznámila to Spolková agentura pro sítě, která má v Německu funkci regulačního úřadu.

Ještě v srpnu analýzy očekávaly, že v případě chladné zimy a bez dodávek plynu z Ruska plynovodem Nord Stream 1 po dně Baltského moře by se Německo mohlo ocitnout bez plynu ještě před koncem listopadu. Nyní takový krizový scénář počítá s koncem února. Úspory a příznivé faktory ale nedostatku plynu mohou předejít.

Pokud za prvé dosáhneme cíle uspořit nejméně 20 procent (plynu),“ řekl šéf síťové agentury Klaus Müller. „Za druhé musíme na začátku roku zprovoznit terminály na (zkapalněný zemní plyn) LNG a za třetí zimní pokles dovozu a zároveň zvyšování aktuálně obzvláště nízkého vývozu zůstane spíše mírné,“ dodal.

Podle Müllera se letní předpoklad od toho současného velmi liší kvůli řadě proměnných, které se nyní vyvíjejí pozitivním směrem. Za hlavní proměnnou považuje agentura stav německých zásobníků plynu, které jsou naplněny z více než 96 procent, a to výrazně dříve, než se plánovalo. Německo se původně chtělo na naplněnost z 95 procent dostat až na začátku listopadu, ale i tento termín některá hodnocení zpochybňovala.

Německo stále odmítá cenový strop na plyn

Německo si zároveň zajistilo větší dovoz plynu z Nizozemska, Belgie, Norska a také z Francie. „Zároveň po definitivním odstavení Nord Streamu 1 na konci srpna vývoz směrem do Rakouska, České republiky a do Francie prudce klesl a pravděpodobně na takto nízké úrovni zůstane,“ uvádí zpráva regulátora.

Podle optimistických scénářů, které počítají s úsporami a se zmíněným příznivým vývojem, by Německo mohlo mít na jaře zásobníky plné ještě z padesáti procent. To by podle regulátora poskytlo zemi komfortní základ pro plnění před další zimou, tedy na přelomu let 2023 a 2024. Za problém analýzy naopak považují dlouhé období mrazů v únoru s výrazným poklesem dovozu, případně prudkým nárůstem vývozu. V takovém případě by se zásobníky na konci února prakticky vyprázdnily a země by čelila nedostatku plynu.

Německý kancléř Olaf Scholz ale již v parlamentu hovořil o energetické bezpečnosti v zimním období optimisticky. Řekl mimo jiné, že terminály na zkapalněný zemní plyn v přístavech Wilhelmshaven a Brunsbüttel budou zprovozněny na přelomu roku. Kancléř také očekává brzké dodávky plynu přes Lubmin, kde se připravuje další terminál na LNG.