Nová hlava už směruje uhlí ve Vršanech k nakládce

Nová výsuvová hlava pomáhá plynule distribuovat uhlí na některou ze tří dopravníkových linek. Foto: Vršanská uhelná

U skládkového stroje USSK3 v lokalitě Vršany, kde těží společnost Vršanská uhelná, už mohou od konce července naplno využívat novou výsuvovou hlavu. Zařízení má pomoci zvýšit nakládku uhlí z lokality Hrabák, ale také zlepšit plynulost výroby.

Výsuvová hlava je, laicky řečeno, pohyblivý dopravníkový pás, jehož pomocí se směruje přepravovaný materiál na místo určení. V tomto případě pomáhá plynule distribuovat uhlí od skládkového stroje na dopravníkové linky A a B k nakládacímu zásobníku, případně na přímo k nakládacímu místu Údolí. Díky tomuto řešení je možné si lépe rozvrhnout materiál na jednotlivé dopravníkové linky a provoz skládkového stroje USSK3 tím bude efektivnější.

V Německu prudce vzrostla spotřeba uhlí

Celou akci se navíc podařilo zvládnout ve velmi krátké době, limit na realizaci byl stanoven na 45 dnů, vše se totiž muselo stihnout v době pololetní opravy skládkového stroje. Ušetřit čas se podařilo i díky tomu, že demontáž původní technologie zvládla strojní a elektro údržba z dílen v lokalitě Hrabák během tří dnů.

Výsuvové hlavy jsou důležitou součástí technologie, v lokalitě Vršany se nacházejí na několika místech, vždy je to na dopravním uzlu, kde se sbíhají linky pásových dopravníků. Využívají se na linkách přepravujících uhlí i skrývku, jejich pomocí lze plynule regulovat pohyb materiálu po pásových dopravnících nebo „míchat“ kvalitu uhlí určeného k nakládce od uhelných velkostrojů.