Nová státní energetická koncepce bude v roce 2023

Českou energetiku zatím stále táhne hnědé uhlí, v budoucnu by roli lídra mělo převzít jádro. Foto: wikipedia.org Jiří Sedláček

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce ČR má ministerstvo průmyslu a obchodu předložit ke schválení vládě do konce roku 2023. Vyplývá to z podkladů k vyhodnocení naplňování koncepce, který v pondělí probere vláda. Úprava dokumentu má podle nich prodloužit horizont koncepce do roku 2050 a dále zohlednit přijaté závazky zejména na úrovni EU, závěry Uhelné komise a trend rozvoje moderních technologií.

Současné znění koncepce schválila vláda v květnu 2015. Dosud platný materiál obsahuje nástin dlouhodobého vývoje české energetiky do roku 2040. Nejpravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané optimalizovaný scénář, jenž předpokládá, že primárním energetickým zdrojem by se měla stát jaderná energie, následovaná zemním plynem, ropou a ropnými produkty a obnovitelnými zdroji.

Čtěte také:
Bez jádra to v ČR nepůjde, ukázala studie
Temelín a Dukovany vyrobily loni méně elektřiny

Představitelé současné vlády dlouhodobě uvádějí, že český energetický mix by měl být v dlouhodobém horizontu postaven na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích. Uhlí naopak čeká útlum. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033.

Od schválení Státní energetické koncepce ČR v květnu 2015 se uskutečnila na úrovni Evropské unie v oblasti energetiky řada strategických změn. Jasně patrný je důraz na významné provázání energetické a klimatické politiky. Dále je jasně patrný důraz na výrazné snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování ambicí v této oblasti, ale také souvisejících oblastech,” napsalo ministerstvo průmyslu a obchodu v aktuálně předkládaném materiálu.

Podle resortu stále platí, že volba energetického mixu je plně v kompetenci a odpovědnosti členského státu, zároveň je však na úrovni EU patrná politická preference některých technologií, a to i v rámci takzvaných nízkouhlíkových technologií. „V tomto ohledu se mimo jiné plánuje spuštění fondu pro obnovitelné zdroje energie na úrovni EU, z něhož budou financovány projekty pro tyto zdroje napříč EU,” dodalo ministerstvo.

Největší podíl na výrobě elektřiny v ČR má stále hnědé uhlí. Podle dat Energetického regulačního úřadu na ně předloni připadalo asi 40 procent výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 procent.