Doba čtení:1 m, 55 s
Tatra Phoenix Foto: Tatra

Práci za tři stroje zastane od jara nová Tatra Phoenix, kterou pořídila Strojní údržba ve Vršanské uhelné ze skupiny Sev.en Energy. Automobil má totiž speciální úpravu, aby na něj šly umístit nádrž a dva speciálně upravené kontejnery.

Až doposud jsme využívali tři nákladní automobily. Jeden sloužil jako mazací vůz, další jako mobilní filtrační stanice olejů a třetí vozidlo mělo nádrž na přepravu olejů. Všechny tři automobily už ale postupně stárly a přestaly odpovídat aktuálním požadavkům pro provoz, proto jsme se v rámci obnovy rozhodli koupit jediné vozidlo ve speciální úpravě, které zastane práci za všechny tři,“ vysvětlil vedoucí údržby František Peterka.

Čtěte také:
Vodohospodářský systém v okolí lomu ČSA se obnovuje
Na zaplavení lomu ČSA bude chybět až 1,7 miliardy

Mazací vůz se využívá v provozech těžebních společností především k mazání linek pásových dopravníků, poháněcích stanic a velkostrojové technologie. Je vybaven mazacími lisy, tzv. heliosy, což jsou zásobníky vazelíny, které si obsluha vozu pravidelně doplňuje. Kromě toho je vůz vybaven i třemi na sobě nezávislými nádržemi o celkovém objemu šest tisíc litrů, kam lze načerpat oleje, případně další provozní kapaliny pro převoz na filtraci.

Mobilní filtrační stanice se využívá k filtraci olejů z trafostanic případně hydraulických olejů z částí těžební technologie přímo na místě bez dalšího transportu. Pro přepravu olejů, které se již nedají dál využít, sloužil automobil s jedenáctikubíkovou nádrží. Oleje přepravil do skladu, odkud byly odváženy specializovanou firmou k ekologické likvidaci. Obsluha vozu navíc odebírá vzorky olejů, které následně zpracovává olejová laboratoř a na základě jejích výsledků se oleje mění nebo regenerují filtrací.

Technologie pro filtraci i mazání jsme ve spolupráci s firmou Hagemann, která je předním českým výrobcem nástaveb, nechali umístit do dvou speciálních kontejnerů. Zároveň jsme udělali drobné změny a vylepšení, mimo jiné nové rozvody elektřiny, zlepšily se i podmínky pro práci obsluhy zaříze,“ doplnil Peterka. Třetí nástavbou je zcela nová nádrž o objemu čtyři kubíky, která lépe odpovídá požadavkům provozu.

Největší výhodou nového automobilu je jeho univerzálnost. Kromě toho, že je ekonomičtější provozovat jedno vozidlo místo tří, splňuje stroj nejpřísnější evropské normy pro provoz i všechny požadavky pro provoz ve specifických podmínkách těžebních společností. A díky jeho úpravě je do budoucna možné rozšířit počet nástaveb i pro další činnosti,“ dodal vedoucí údržby.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa