Doba čtení:1 m, 38 s
Lom Bílina. Foto: Severočeské doly

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) včera schválila novelu horního zákona, která mění rozložení toho, komu půjdou peníze vybrané od těžařů na poplatcích z povrchové těžby hnědého uhlí. Novelu v červnu posoudí poslanci. K novele přinášíme nekrácený komentář ředitele strategie a komunikace Severočeských dolů Vladimíra Budinského.

Novela Horního zákona přináší změnu výpočtu odvodu za vydobytý nerost pro hnědé uhlí. Oproti dřívějšímu výpočtu na základě ceny uhlí novela přichází se systémem platby za GJ, tento princip je, podle našeho názoru, objektivní. Bohužel není zohledněna geologická situace lokality, kde se těží hnědé uhlí, a není možné odvod přizpůsobit nákladům za dobývání nerostu vlivem překryvného poměru, toto považujeme za slabinu novely.

Samotná výše odvodu je upravena k zákonu doprovodným nařízením vlády, což je obdoba současného právního stavu. Absolutní výše odvodu se má dle příslibu vlády zvýšit na dvojnásobek. Zatímco dnes se odvod dělil poměrem 75 procent obec, na jejímž katastru se hnědé uhlí těží, a 25 procent stát, nově se má při zachování stejně absolutní částky pro obec, kde se hnědé uhlí těží, většina prostředků stát příjmem státního rozpočtu. Absolutní dvojnásobné zvýšení odvodu a jeho odvedení pryč z regionu, kde se uhlí těží, negativně dopadne zejména na obce a města v okolí dolu, neboť novela zákona významně sníží potenciál těžebních společností financovat projekty v rámci jejich politik společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility – CSR).

Vlivem energetické politiky EU a nekoncepční vysoké podpory obnovitelných zdrojů (OZE) klesá za posledních pár let cena silové elektřiny a tím i významně klesají tržby těžebních společností, které jsou ve stále složitější ekonomické situaci. Zvýšení odvodu, který je u hnědého uhlí nyní v ČR vyšší než v sousedních zemích, přinese domácím hnědouhelným společnostem další snížení konkurenceschopnosti.

Pokud bude zákon schválen v navržené vládní podobě, budou se muset těžební společnosti s jeho dopady vypořádat. Stále musíme považovat za úspěch, že navýšení se podařilo dojednat jen dvojnásobné, když hrozilo likvidační navýšení desetinásobné.

Vladimír Budinský

 

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa