Doba čtení:2 m, 19 s
Maskoti Severočeské doly

Společnost Severočeské doly má dvojici nových maskotů. V rozhovoru pro Hornické listy je představil  Lukáš Kopecký, vedoucí odboru komunikace a vnějších vztahů.

Severočeské doly používají pro PR aktivity, ale i oblast obchodu a personalistiky různé maskoty. Můžete je přiblížit?

Nejdéle používaným maskotem je Slavík modráček. Jde o chráněný ptačí druh, jehož výskyt se v posledních desetiletích celorepublikově výrazně omezil. Ornitologický průzkum prováděný na rekultivovaných výsypkách Severočeských dolů však opakovaně zaznamenává jeho přítomnost. Početné okroužkované páry se k nám vrací a vyvádí zdravá mláďata. Myslím, že pro naše rekultivace je to skvělé vyznamenání. Proto pro aktivity spojené s rekultivační tématikou nebo ochranou životního prostředí je Slavík modráček ideálním maskotem. Pro podporu prodeje Bílinského nízkosirnatého uhlí jsme před lety vytvořili veselou figurku Sněhuláka. Ten je výborně zapamatovatelný a zřetelně pomáhá v uhelných skladech odlišit naše kvalitní tříděné uhlí určené k spotřebě v domácnostech od produkce ostatních dodavatelů. Na Sněhulákovi jsme si ověřili, že si koneční spotřebitelé snáze zapamatují naše uhlí, když si ho spojí s jednoduchým maskotem. I když svoji roli dobře plní, přece jenom už je Sněhulák za ta léta trochu okoukaný. Proto jsme se rozhodli, že by jeho roli měla postupně převzít nová dvojice maskotů ‑ Uhlík a Uhlíček.

Čtěte také:
V lomu Jiří mají opravený velkostroj KU 800
Japonci začali těžit na mořském dně

Jak byste je představil?

Uhlík a Uhlíček jsou sehraná dvojice. Uhlík je ten větší a zkušenější, jakýsi všeználek, který zná odpověď na každou otázku týkající se činnosti Severočeských dolů. Naproti tomu menší Uhlíček je ještě nezkušený. Proto na svého staršího kolegu směřuje spoustu zvídavých dotazů. Z jednoduchých odpovědí se ale od zkušeného Uhlíka lecčemu přiučí. Společně tvoří nerozlučnou dvojku, která nezkazí žádnou legraci a vyzařuje do okolí stále dobrou náladu.

V jaké formě se budeme s Uhlíkem a Uhlíčkem setkávat?

Nové maskoty budeme používat hlavně v tištěné formě. Chystáme série obrázků využitelné pro širokou veřejnost, které stručnými dialogy představí nejdůležitější činnost naší firmy, tedy těžbu, úpravu a zpracování hnědého uhlí, ale i problematiku rekultivací či geologického průzkumu. Počítáme také s uplatněním na akcích, které pořádáme pro děti. Ať už v Infocentru SD, kde budeme malým návštěvníkům prostřednictvím interaktivního zábavně‑naučného programu vysvětlovat význam a pozitiva našeho uhlí, nebo na akcích pořádaných například ve spolupráci se sousedními obcemi. Mám na mysli třeba Super den s Březenským drakem, Pohádkový les nebo Mikulášskou. Tam všude se objeví noví maskoti na dárkových předmětech a prostřednictvím převleku dokonce ožijí. Počítáme s tím, že v trochu jiné formě mohou oslovit nové zákazníky Bílinského nízkosirnatého uhlí. Uhlík a Uhlíčkek se tak budou objevovat nejen na bannerech, ale i na nejrůznějších drobných reklamních předmětech.

Mohlo by vás zajímat:
Sjednotí Rusko energetiku EU?
Z polského boje o uhlí může těžit Rusko
Lžíce bagru dle ruských tradic