Sládek chce Nadaci OKD více otevřít

Nadace OKD se více otevře dalším partnerům. Foto: OKD

Nadace OKD prodělala před několika týdny personální změny ve správní radě. Jejím předsedou se stal nynější finanční ředitel společnosti OKD Michal Sládek. Své plány prozradil v rozhovoru pro Měsíčník Horník.

Co pro vás osobně znamená NOKD a její činnost?

Nadaci OKD považuji za velmi důležitý prvek neziskového sektoru a občanské společnosti v našem kraji. Pomáhá realizovat užitečné myšlenky, které by se za podmínek vnímaných pouze komerční optikou jinak neměly možnost prosadit. Už deset let je významným partnerem neziskové sféry, která v ní nachází oporu pro realizaci své činnosti. Nadace až dosud byla přirozeně spjata s naší těžařskou firmou a OKD jako zřizovatel je i jejím nejvýznamnějším přispěvatelem. Nadační granty současně míří do regionu, v němž provozujeme naše výrobní aktivity, a v některých oblastech vylepšují i následky hornické činnosti. Nejlépe je to vidět na spolku Svatá Barbora, který OKD také aktivně podporuje.

Čtěte také:
Bakalův recept na zbohatnutí
Nadace OKD vstoupila i do virtuálního světa

Jaké máte dosavadní zkušenosti s neziskovou sférou?

Moje profesní kariéra je ve finančnictví a manažerském poradenství, což je i linie, po níž jsem se dostal do OKD. Současně mám asi sedmiletou praxi v práci pro neziskový sektor, kdy jsem se už v průběhu studií na střední a vysoké škole velmi aktivně věnoval jedné takovéto organizaci. Měl jsem v ní na starosti celou škálu činností od programových a obsahových až po zodpovědnost za řízení financí. Současně jsem jako poradce řešil projekt vyhodnocování žádostí o evropské dotace.

Máte představu, kam byste chtěl nadaci směřovat?

Nadace OKD potřebuje dále stavět na svých silných stránkách. Těmi jsou mimo jiné napojení na neziskový sektor v tomto kraji, kredibilita ve schopnosti výběru a podpoře životaschopných projektů v regionu a finanční zdroje, jimiž je schopna tyto projekty krýt. Zároveň se potřebuje více otevřít dalším partnerům. Ať už to jsou firmy v kraji či jiné instituce. Pro ně se může stát platformou pro uskutečňování jejich aktivit v oblasti společenské odpovědnosti i spolupráce s regionem, jeho institucemi a občany. NOKD jim může mnohé nabídnout. Vždyť má za sebou úspěšné projekty, kdy dokázala získat pro spolupráci partnerské fi rmy a ukázat jim své možnosti a schopnosti. OKD přirozeně zůstane významným partnerem své nadace i nadále. To by mělo přinést výhody především regionu, ve kterém oba subjekty působí.

Mohlo by vás zajímat:
Caterpillar vymýšlí bagry budoucnosti
Běloruský gigant BelAZ 75710
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje