Doba čtení:1 m, 40 s
Elektrárna Opatovice požádala o výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť. Společnost uvedla, že v letech 2014 až 2016 investovala do modernizace a rekonstrukce kvůli splnění emisních limitů 2,7 miliardy korun. Foto: iUHLI

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodlo, že úředníci Pardubického kraje jsou podjatí v případu řízení o výjimce z emisních limitů pro Elektrárnu Opatovice. Rozhodování proto ministerstvo delegovalo na Kraj Vysočina. Pardubický kraj kvůli možné systémové podjatosti o vyloučení z případu sám požádal.

Pardubičtí krajští zastupitelé v prosinci odhlasovali, že nedoporučují s ohledem na ochranu zdraví občanů žádost o výjimku akceptovat. Chtěli také, aby se posoudila její samotná nezbytnost a požadovaný rozsah výjimky. Kvůli negativnímu postoji k žádosti měl krajský úřad zajistit postoupení řízení jinému orgánu k rozhodnutí.

Čtěte také:
Elektrárna Opatovice má výjimku na vodu
Opatovice mají novou turbínu za 350 milionů

Usnesení ministerstva dosud nenabylo právní moci, proto jej nemůžeme blíže komentovat,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového odboru MŽP.

Elektrárna Opatovice požádala o výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť. Společnost uvedla, že v letech 2014 až 2016 investovala do modernizace a rekonstrukce kvůli splnění emisních limitů 2,7 miliardy korun. Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), které stanovují ještě přísnější limity platné od roku 2021, však byly vydány až následující rok po provedení rekonstrukce v roce 2017.

U oxidů dusíku elektrárna žádá, aby mohla vypouštět 192 miligramů na metr krychlový. Aby mohla plnit nový limit 175 miligramů na metr krychlový, musela by investovat odhadem půl miliardy korun. Elektrárna žádá i o výjimku pro limity rtuti na šest let s přezkumem po třech letech, kdy bude pravděpodobně schopna přísnější podmínky plnit. Do té doby chce najít spolehlivou technologii pro snížení emisí. Pro rtuť v předchozích obdobích žádné emisní limity stanoveny nebyly a jsou zařazeny nově.

O podobné výjimky požádala už loni i elektrárna Chvaletice, která patří společnosti Severní energetická. Také v tomto případě byl Pardubický kraj z řízení vyloučen, rozhodování bylo delegováno na kraj Olomoucký.