Doba čtení:1 m, 37 s
Teplárny v Česku dodávají teplo milionům domácností, dominantním palivem je stále uhlí. Foto: pixabay.com

Vláda uvažuje o zvýšení poplatků z dobývacích prostor a z vydobytých nerostů. Kromě možných přínosů pro rozpočet může totiž takový krok mít na rozpočet naopak i negativní dopady.

Těžaři se obávají problémů, které jim způsobí zvýšení poplatků spojených s těžbou. Vláda naopak hledá pro snížení deficitu rozpočtu další příjmy. Zvýšení poplatků spojených s těžbou by mohlo státu přinést několik miliard ročně (zde). Pavel Fiala, předseda představenstva Těžební unie, která sdružuje především společnosti, jež těží štěrky, písky, vápenec a podobně, varuje před příliš vysokým růstem těchto plateb. Podle něj by to vedlo k růstu cen. Mohlo by to také způsobit ukončení činnosti menších firem a zvýšení dovozu řady surovin či produktů. V důsledku by takový krok mohl vést až k zápornému efektu pro státní rozpočet (zde).

iUHLI.cz se proto obrátilo na ministerstvo financí s několika otázkami. Zajímalo nás, zda se ministerstvo neobává ukončení činnosti menších těžařů, růstu cen surovin (včetně těch pro státem placené stavby) a růstu cen uhlí pro individuální vytápění, jež používají zejména domácnosti s nižšími příjmy.

ČEPS musel poprvé odpojit soláry. Ve hře jsou miliony

„Uvedené podněty jsou součástí finálních jednání na úrovni předsedů koaličních stran nad připravovaným komplexním konsolidačním balíčkem. MF v tuto chvíli nebude předjímat jejich výsledek a stejně tak nebude jakkoliv komentovat podkladové materiály pro tato jednání, a to až do přijetí konečného rozhodnutí na úrovni předsedů koaličních stran,“ sdělila Gabriela Krušinová z tiskového odboru ministerstva.

Zdá se však, že informační embargo nebude trvat příliš dlouho. Z odpovědi totiž vyplývá, že by vláda měla opatření ze svého „konsolidačního balíčku“ představit v průběhu května. „Pokud součástí rozhodnutí vlády budou i změny poplatků z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů, budeme připraveni položené dotazy zodpovědět,“ ubezpečilo ministerstvo. Nejen těžaři všech možných surovin, ale i stavební firmy a další na tyto odpovědi netrpělivě čekají.