Odboráři chtějí možnost vyvlastnění kvůli těžbě

Horničtí odboráři Jiří Cingr (vlevo) a Jaromír Franta na demonstraci kvůli limitům před MPO. Foto: OS PHGN

Sdružení odborových organizací Czech Coal Group (CCG) na sněmu vyzvalo vládu, aby schválila velkou novelu Horního zákona, která by opět obsahovala zmocnění k použití zákona o vyvlastnění z důvodu těžby uhlí. Důlním Novinám (server Sev-en.cz) to řekl předseda Sdružení odborových organizací CCG Jaromír Franta.

„Delegáti sněmu vyslechli informaci generálního ředitele Severní energetické Petra Kolmana o situaci na lokalitě ČSA hlavně ve vztahu k diskusi o územně ekologických limitům (ÚEL). Generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček podal informaci o těžební činnosti na lokalitě Hrabák a hlavně k vývoji situace v přípravě těžby v prostoru Hořanského koridoru,“ uvedl Franta.

Odboráři dále projednali zprávu o činnosti, plnění rozpočtu za loňský rok i návrh rozpočtu na rok letošní, ale i dosavadní postup při jednáních ve věci surovinové politiky státu, státní energetické koncepce a uvolnění zásob za limity.

Delegáti také projednali informaci o výsledku a stavu kolektivního vyjednávání ve všech společnostech. Sněm uložil radě Sdružení pokračovat v prezentaci a jednáních o surovinové i energetické politice státu, i nadále jednat se všemi dotčenými pracovníky, orgány, organizacemi a institucemi o prolomení limitů s cílem udržet zaměstnanost. Vyzval vládu ČR k jednoznačnému a konečnému stanovisku, k přijetí odpovědnosti za energetickou soběstačnost a bezpečnost dodávek energetických surovin, k ochraně pracovních míst nejen v Severní energetické, ale u všech dodavatelů a v regionu.

„Sněm ovšem přijal výzvu i k členům a funkcionářům odborových organizací v rámci našeho Sdružení, aby podporovali akce pořádané proti zhoršování postavení zaměstnanců v hornictví v důsledku nezodpovědného přístupu státu,“ dodal Franta.