Odborníci řeší změny trhu s uhlím

Michal Skalka ředitel Sev.en Comodities AG. Foto: Czech Coal

Umět předpovídat aktuální vývoj tržního prostředí přimělo loni v říjnu obchodníky s komoditami ze Sev.en Commodities AG, aby zahájili projekt s názvem Obchodní pohled Sev.en Energy na vývoj uhelné bilance v České republice. Vznikl také pracovní tým, jehož činnost přiblížil Michal Skalka, ředitel Sev.en Comodities AG.

Čím se tým zabývá a k jakému výsledku by měl dospět? 

Hlavním tématem pracovních schůzek týmu je strukturální analýza poptávky a nabídky na trhu s uhlím. Na straně poptávky se jedná o spotřebu velkých odběratelů energetického uhlí a segmentu tříděného uhlí. Případné exporty či importy uhlí mají minoritní vliv. Na straně nabídky jsou vyhodnocovány těžební kapacity v České republice.

Naším cílem je vytvořit model pro analýzu a predikci trhu s hnědým uhlím v České republice, aby skupina byla připravená reagovat na obchodní příležitosti i související rizika.

Čtěte také:
Mostecko se stane zásobárnou vody
Matylda přivítá hasičský festival

S čím hlavně musíte počítat při tvorbě modelu?

Pro zpracování modelu je nutné variantně zapracovat řadu faktorů, které mají podstatný vliv na vývoj trhu. Velká spalovací zařízení musí implementovat rozhodnutí o použití technologií BREF a BAT. Investice do těchto technologií vyžadují značné finanční náklady a ovlivňují samotnou ekonomickou existenci těchto provozů a tím i velikost poptávky. Stejný dopad má vysoká cena emisních povolenek pro technologie spalující uhlí. Povolenka během několika měsíců loňského roku zdražila více než trojnásobně. Do celkového modelu vstupuje i samotné tržní prostředí jako cena uhlí a elektřiny, obchodní a ekonomické parametry.

Kdo tvoří tým uhelné bilance?

Je složen se zástupců obchodníka s komoditami a zaměstnanců Vršanské uhelné, Severní energetické, Sev.en EC a Sev.en Services. Schází se pravidelně v různých lokalitách Sev.en Energy v Mostě, Chvaleticích a v Praze. Po dokončení modelu, což předpokládáme ve druhém čtvrtletí 2019, se tým bude scházet v půlročních intervalech pro aktualizaci vstupů a informací.

Mohlo by vás zajímat:
V Brazílii nalezli obří smaragd za 10 miliard korun
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme