Odbory Sokolovské uhelné vyjednaly růst mezd

Jan Smolka foto SUAS

Odboráři ze Sokolovské uhelné úspěšně uzavřeli se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu pro rok 2023.  O vyjednávání, sjednaných benefitech a mzdách hovořil v rozhovoru s magazínem Horník Geolog Naftař předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka. Rozhovor přinášíme ve zkráceném znění.

Vyjednávali jste úplně novou kolektivní smlouvu, nebo dodatek?

Vyjednávali jsme novou kolektivní smlouvu, protože v Sokolovské uhelné máme vždy kolektivní smlouvu platnou na kalendářní rok. Na delší časové období jsme nechtěli vyjednávat z důvodů změn, které se u nás pořád dějí. Tak jsme uzavřeli nebo uzavíráme jenom roční smlouvu.

Za stávající situace v těžebním průmyslu zřejmě vyjednávání nebylo jednoduché. Je to tak?

Kolektivní vyjednávání není nikdy jednoduché. Samozřejmě je období, že se vyjednává snadněji, protože jsou lepší vyhlídky. Když jsme zahájili kolektivní vyjednávání pro rok 2023, tak vyhlídky moc dobré nebyly, přestože se našim společnostem na uhlí i na výrobě elektrické energie daří. Ale přijetím vládního rozhodnutí dvou mimořádných daní nás trošičku zmrazili. Přesto se podařilo nasmlouvat velice slušnou kolektivní smlouvu.

Laboratoře Sokolovské uhelné se mění na SUAS LAB

Zdanění přišlo na začátku kolektivního vyjednávání, a to komplikace asi byla. Nebýt toho, mohl být konečný výsledek lepší?

Ano, to rozhodnutí přišlo až v průběhu vyjednávání, a přesto mělo určitý vliv, protože zaměstnavatelé začali přepočítávat vše, co je čeká v roce 2023. Jak se to projeví na chodu Sokolovské uhelné i z pohledu budoucnosti jednotlivých společností, výhledů, investic a všeho, co s tím souvisí tak, aby firma obstála nejen v letošním roce, ale i v budoucnu.

Přes všechny komplikace se podařilo vyjednávání dovést do konce. O kolik si horníci v roce 2023 polepší?

V kolektivní smlouvě jsme vyjednali růst mezd o 7 procent. K tomu máme nasmlouvané dvě mimořádné prémie, a ještě máme dohodnuté jedno procento mzdy navíc. Takže celkově porostou mzdy v Sokolovské uhelné o 13 %.

Energetika potřebuje experty, ne ideologii

Navýšení mezd je prioritou, ale odbory dojednávají také zaměstnanecké benefity. Je to tak?

Benefity máme potvrzené ve výši z roku 2022. Dokonce se nám podařilo takzvaný osobní účet zaměstnance povýšit ze čtyř set korun na částku 700 korun měsíčně pro každého. Tento osobní účet zaměstnanci používají podle svého rozhodnutí na požitky, které jsou stanoveny v kolektivní smlouvě. Ať už je to závodní stravování, sport, kultura, zdravotnictví. A tyto požitky mohou následně čerpat.

Už máte nějaké ohlasy odborářů nebo zaměstnanců?

V čase našeho rozhovoru jsme před slavnostním podpisem kolektivní smlouvy a zatím jsme nezveřejnili, že je smlouva v tomto rozsahu připravená k podpisu. A navíc na to úzce navazuje kolektivní vyjednávání v dceřiných společnostech Sokolovské uhelné, proto jsme nechtěli všechno uspěchat. Z pohledu předsedy odborového sdružení řeknu, že jsme spokojeni, třináctiprocentní růst zaměstnanecké mzdy v této době je velice slušný úspěch.

Uzavřená kolektivní smlouva tedy platí pro Sokolovskou uhelnou. Budete vyjednávat ještě smlouvy pro dceřiné společnosti?

Ano, vyjednáváme kolektivní smlouvy pro každou dcerku zvlášť. A smlouvy už se vyjednávají podle ekonomické síly dané společnosti. Už to nepokrývá jako v loňském roce matka z toho důvodu, že v době, když jsme začali vyčleňovat tyto celky mimo Sokolovskou uhelnou, bylo přislíbeno, že rok 2022 bude ještě rokem hájení a pomoci ze strany matky dcerám. V roce 2023 už jedou po vlastních kolejích. Přesto chceme pro dcery vyjednat za stávajících podmínek co nejvíc.

Co očekáváte, že rok 2023 přinese firmám a odborům?

Tak zaprvé očekáváme určitý klid, abychom mohli závěry, které jsme v kolektivní smlouvě dojednali, průběžně plnit, abychom dál se zaměstnavatelem mohli vyjednat – teď řeknu trošku v uvozovkách – něco i nad rámec kolektivní smlouvy. A samozřejmě využít současné výše cen elektrické energie a uhlí ve prospěch zaměstnanců: dostat pro ně za daných možností co nejvíc.