Odsířením sníží emise o 546 tun ročně

Akce se osobně zúčastnili vedle představitelů skupiny Veolia i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, primátor Karviné Tomáš Hanzel a zástupci dalších měst regionu. FOTO. Veolia Energie ČR

Akce se osobně zúčastnili vedle představitelů skupiny Veolia i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, primátor Karviné Tomáš Hanzel a zástupci dalších měst regionu. FOTO. Veolia Energie ČR

Karvinská teplárna, která patří společnosti Veolia Energie ČR, má od poloviny května nové odsiřovací linky na třech kotlích. Díky této investici se množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší každoročně sníží minimálně o 546 tun.

Cílem projektu odsíření bylo zlepšení životního prostředí na Karvinsku, a to snížením emisí oxidů síry vypouštěných do ovzduší z kotlů K2 až K4. V rámci projektu byla za stávajícími tkaninovými filtry instalována nová polosuchá vápenná odsiřovací technologie. Výstavba byla zahájena v červnu 2013 a odsiřovací jednotka byla úspěšně uvedena do provozu na konci minulého roku při splnění nejpřísnějších emisních limitů platných v Evropské unii. Generálním dodavatelem stavby byla společnost Tenza, jeho hlavním subdodavatelem odsiřovací technologie byla německá společnost Hamon Enviroserv.

Teplárna v Karviné má více než sedmdesátiletou historii, dodává teplo a elektrickou energii především pro obyvatele Karviné a Havířova.

„V loňském roce jsme investovali do modernizace svých energetických zařízení v rámci celé České republiky více než 1,6 miliardy korun,“ upřesnil Josef Novák, výrobní ředitel Veolie Energie ČR. „Jsme rádi, že jejich ekologický a ekonomický přínos pociťuje nejen široká veřejnost, ale vysoce ho hodnotí i odborníci z Teplárenského sdružení,“ zmínil nominaci odsíření karvinské teplárny na Projekt roku, který pravidelně od roku 2002 vyhlašuje Teplárenské sdružení. Ocenění nakonec získal jiný projekt společnosti Veolia Energie ČR, a to odsíření Elektrárny Třebovice s roční úsporou emisí síry minimálně o 374 tun ročně.

Projekt odsíření Teplárny Karviná byl spolufinancován Fondem soudržnosti Evropské unie a Operačním programem pro životní prostředí.