Doba čtení:1 m, 6 s

Pro 650.000 českých domácností neexistuje ekonomicky ani technicky dostupná a ve spolehlivosti dodávek srovnatelná náhrada za teplo z tepláren. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc přitom připustil, že změna paliva u těchto systémů může ceny tepla výrazně zvýšit. V deníku Mladá fronta DNES to napsal předseda občanského Sdružení za férové ústřední topení Jan Ferenc.

„Naše analýzy vyvracejí tvrzení, že hnědého uhlí pro teplárny je dost i bez prolomení limitů těžby. Dívejme se ne na horizont nejbližších pár let, ale do roku 2050 a dál. Jedině tak lze dosáhnout kontinuálního vývoje cen tepla, které tvrdě nedopadnou na spotřebitele,“ uvedl Ferenc.

Teprve odstranění těžebních limitů podle něj otevře věcnou diskusi o tom, kolik uhlí je zapotřebí těžit. Změní se analýzy a rozhodprocesy nejen provozovatelů tepláren, protože nebudou omezováni vědomím, že uhlí nebude. „Jsme přesvědčeni o tom, že se tím výrazně posunou i jednání o ekonomickém a sociálním řešení situace dotčených obyvatel a přinesou zajímavá a přijatelná řešení. Dokud limity přetrvávají, nelze hovořit o variantách a odpovědné volbě. Dokud existuje jen ´buď, anebo´, jsme v pasti,“ dodává Ferenc.

Redakce iUHLI.cz dodává, že bude zajímavé počkat si na to, s jakými čísly k ceně tepla a dostatku hnědého uhlí pro české teplárny přijde ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) koncem června. Tento materiál by měl posloužit ministrům, aby o limitech rozhodli.