Doba čtení:3 m, 14 s
OKD v letošním roce přijala už na osmdesát nových pracovníků. Foto: OKD

I přes nepříznivou situaci na trhu práce se OKD z velké části daří průběžně doplňovat stavy zaměstnanců. V letošním roce přijala už na osmdesát nových pracovníků. O současné situaci ohledně náboru a dalších personálních záležitostech mluvil v rozhovoru s Měsíčníkem Horník personální ředitel Radomír Štix.

Jaký je aktuálně zájem o práci v OKD?

Od začátku letošního roku evidujeme více než 300 zájemců o práci v OKD. Podmínky ale splňuje pouze polovina z nich. Další část uchazečů navíc neprojde důkladnou vstupní prohlídkou nebo není pro práci vhodná z jiných důvodů. Ve finále tak přijmeme zhruba třetinu uchazečů.

Co se vám při náboru nejvíce osvědčilo?

Jsme velmi rádi, že se zaměstnanci OKD zapojují do náboru aktivně a doporučují vhodné uchazeče. Nejen že tím pomohou získat zaměstnání lidem, které dobře znají, ale sami si tak přijdou na slušnou odměnu ve výši 20 000 korun. Celkem už na doporučení našich pracovníků evidujeme 27 nových uchazečů, z nichž 14 už nastoupilo a další nastoupí v květnu, případně v červnu. Rádi bychom tuto metodu ještě více zatraktivnili, proto chystáme soutěž, kterou jsme nazvali Liga náborářů (viz článek Liga náborářů na straně 6).

Spojení dolů ČSM a Darkov bylo uzavřeno

Chystáte i nějaké další novinky v náboru?

Od května budeme nově nastupujícím zaměstnancům, jejichž dojezdová vzdálenost do místa výkonu práce na Dole ČSM je delší než 50 km, poskytovat příspěvek na ubytování, případně na dojíždění. Na ubytování budeme přispívat formou nepeněžního plnění ubytovně, kde zaměstnanec bude bydlet, částkou 3 500 korun měsíčně. Příspěvek budeme poskytovat po dobu až 12 měsíců. U příspěvku na dojíždění platí stejné kritérium dojezdové vzdálenosti, výše příspěvku bude taktéž 3 500 korun hrubého do mzdy nového zaměstnance. Doba poskytování příspěvku na dojíždění bude maximálně 3 měsíce. V případě, že bude zaměstnanec pobírat příspěvek na ubytování, nebude mít nárok na příspěvek na dojíždění do zaměstnání a naopak.

Co náborový příspěvek? Spousta zaměstnavatelů v regionu ho nabízí…

Ano, mnohé firmy náborový příspěvek poskytují. My dlouhodobě podporujeme stabilizaci stávajících zaměstnanců, nicméně i na tento vývoj musíme reagovat. Rozhodli jsme se proto zavést náborový příspěvek ve výši 40 000 korun pro nové zaměstnance s kvalifikací na úrovni min. 5. tarifního stupně, přijaté na pozici horník razič (konto 103) do úseku příprav. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že najít adepty právě na tuto pozici je pro nás nejsložitější. Z hlediska zajištění další těžby se jedná o klíčové pracovníky. Náborový příspěvek bude vyplacen ve dvou částech po 20 000 korun, a to po 4 a 8 měsících od začátku pracovního poměru. Za určitých podmínek na něj budou mít nárok i zaměstnanci, kteří na konto 103 do úseku příprav nastoupili již od 1. 8. 2022. Podmínky vyplacení náborového příspěvku jsou uvedeny v příslušném vnitřním aktu řízení. Detailní informace sdělí na požádání jednotliví vedoucí nebo zaměstnanci personálního oddělení.

Od útlumu dolu Julius Fučík uplynulo čtvrt století

V případě, že nový zaměstnanec bude mít nárok na náborový příspěvek, bude stále platit i odměna za přivedení?

Ano, tyto dva nástroje se vzájemně neruší, naopak může dojít k jejich propojení. Pokud stávající zaměstnanec ví o někom, kdo by se do úseku příprav rád vrátil, může ho s klidem doporučit.

Zmínil jste stabilizaci stávajících zaměstnanců, chystá se i pro ně něco nového?

Ano. U důlních zaměstnanců v dělnické kategorii navýšíme příplatek za výkonnost z 11 Kč/hod. na 15 Kč/hod. Další pozitivní změna už je patrná ve stravování. Po výběrovém řízení na poskytovatele stravovacích služeb jsme uzavřeli novou smlouvu se společností Delirest services. Očekáváme, že se to pozitivně projeví jak na kvalitě důlních svačin, tak na závodním stravování v jídelně. U závodního stravování se nám povedlo zachovat ceny jídel pro zaměstnance a současně dojednat zvýšení kvality. Věřím, že to přivede do jídelen více zaměstnanců a začnou možnost závodního stravování vnímat jako opravdový benefit.