Doba čtení:2 m, 4 s
OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těží už jen v Dole ČSM, kde má těžba pokračovat do konce roku 2025. Foto: wikipedia.org Petr Štefek

Za účasti báňských záchranářů včera dopoledne na Karvinsku pracovníci těžební společnosti OKD a státního podniku Diamo v hloubce 1080 metrů z obou stran definitivně uzavřeli spojení dolů ČSM a Darkov. Existovalo 19 let. ČTK to řekly mluvčí Diama Jana Dronská a mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Pracovníci závodu Darkov státního podniku Diamo vybudovali v oblasti propoje s dolem ČSM dvě výbuchuvzdorné uzavírací hráze a připravili je na finální uzavření,“ popsala Dronská. Stejně se z druhé strany připravili zaměstnanci OKD. Po koordinovaném příkazu vedoucích úseků závodních báňských záchranářů obou dolů pak čety ve stanovenou dobu poklopy uzavřely a dotěsnily.

OKD chce letos přijmout víc než 200 lidí

Uzavření spojení ČSM – Darkov přinese úsporu nákladů i času na údržbu a usnadní větrání obou dolů,“ řekla Černá. Pracovníci po uzavření poklopů na místě čekali dvě hodiny, pak zkontrolovali těsnost hrází a za hrázemi odebrali vzorky. „Následně proběhlo proměření větrní sítě příslušné oblasti a provedení regulace důlní větrní sítě,“ uvedla Dronská.

Ředitel závodu Darkov Josef Lazárek uvedl, že uzavření propojení bylo bez problémů. „Při uzavírání je potřeba přesně dodržet stanovený postup podle nařízení závodního dolu a dbát na bezpečnost i koordinaci jednotlivých úkonů z obou stran uzavírané oblasti, ale není to nic neobvyklého,“ uvedl Lazárek.

Takzvané větrní propojení dolů ČSM a Darkov tvořilo několik navazujících chodeb. „Větrní propojení vybudovala těžební společnost v roce 2004 a sloužilo hlavně ke zlepšení větrání pracovišť v blízkosti společné hranice dolů při odtěžování dobývaného uhlí i jako úniková a dopravní cesta. Zásoby uhlí v této oblasti byly vytěženy a pracoviště jsou zlikvidována,“ uvedla Dronská.

Nová mluvčí OKD už fárala

Důl Darkov byl v březnu 2021 spolu s Dolem ČSA převeden z OKD na státní podnik Diamo, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a zajišťuje i útlum těžby uhlí na Karvinsku. Už dříve převzalo Diamo od OKD utlumované doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale těžbu ve většině dolů ukončilo, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už se jen v Dole ČSM, kde má těžba pokračovat do konce roku 2025. Ročně firma vyprodukuje zhruba 1,3 milionu tun uhlí. V OKD pracuje včetně dodavatelských zaměstnanců přibližně 3300 lidí, kmenových pracovníků je 2500. Vlastníkem OKD je prostřednictvím společnosti Prisko stát.