Doba čtení:1 m, 24 s
V Ohiu se nachází více než 4 tisíce opuštěných uhelných dolů. Foto: pixabay.com

Opuštěné uhelné doly budou díky iniciativě Bidenovy administrativy brzy sloužit novému účelu, který prospěje životnímu prostředí. Americká vláda vyčlenila 450 milionů dolarů na projekty čisté energie, jako jsou solární farmy či geotermální vrty v bývalých uhelných dolech.

Kromě solárních farem poskytují uhelné doly novou příležitost k využití geotermální energie. Televize CNBC vysvětlila, že voda, která se nachází v opuštěných uhelných dolech, obvykle obsahuje teplo z podzemí Země. Vrty mohou toto teplo přivést na povrch a předat ho prostřednictvím tepelných výměníků a tepelných čerpadel v budovách a domech. Geotermální energie má dvojí výhodu, protože ji lze využít jak k vytápění, tak k chlazení.

Tato iniciativa navázala na podobnou snahu vlády ve Velké Británii, která koncem března zahájila provoz vytápění důlní vodou, který pokryje více než 1 200 domů.

Bankéř koupil uhelný důl. Našel v něm poklad

Každé těžební schéma představuje jiný problém a s vrtáním vrtů nebo pokládáním potrubí dálkové tepelné sítě do země jsou spojeny jiné náklady,“ vysvětlil Gareth Farr, vedoucí oddělení pro inovace v oblasti tepla a vedlejších produktů ve společnosti Coal Authority v anglickém Mansfieldu. „Doufejme však, že většina těchto systémů, ne-li všechny, bude schopna fungovat s podobnými nebo lepšími náklady než tradiční systémy vytápění fosilními palivy, které máme v současnosti.“

Uhelná pole existují v nejméně 20 státech USA, včetně více než 4 000 opuštěných uhelných dolů jen v Ohiu. „Můžeme ukládat teplo v dolech a doufáme, že by se to skutečně mohlo stát součástí životně důležitého skladování tepla. Skladování je samozřejmě klíčové pro mnoho obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Farr.